Ընկերությանը առնչվող խաղը85

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Arc System Works [ընդհանուր] Arc System Works Co., Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 60%

Average games rating over time
All-time 60%
3 most recent games 57%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
40 20%
32 16%
23 12%
22 11%
17 9%
15 8%
9 5%
9 5%
6 3%
6 3%
4 2%
4 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք