Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Buka Entertainment [ընդհանուր] Бука [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 14 փետրվարի 1993 [29 տարի]
Հիմնադրվել է Ռուսաստան [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 65%
10 most recent games 65%
Over last year (1 game) 69%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
315 45%
158 22%
113 16%
41 6%
16 2%
16 2%
15 2%
10 1%
7 <1%
6 <1%
5 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք