Ընկերությանը առնչվող խաղը17

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Bullfrog Productions [ընդհանուր] Bullfrog Productions Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Չի գործում
Հիմնադրվել է Մեծ Բրիտանիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 80%

Average games rating over time
All-time 80%
3 most recent games 84%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
16 21%
6 8%
6 8%
5 6%
5 6%
5 6%
4 5%
4 5%
3 4%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Մուտք