Ընկերությանը առնչվող խաղը30

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Croteam [ընդհանուր] Croteam Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 14 հունիսի 1993 [29 տարի]
Հիմնադրվել է Հորվաթիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 77%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
28 41%
8 12%
6 9%
5 7%
5 7%
4 6%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
Մուտք