Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
29 խաղեր Square Enix 359 խաղեր
15 խաղեր Sega 481 խաղեր
13 խաղեր Ubisoft Entertainment 590 խաղեր
12 խաղեր PlayWay 88 խաղեր
11 խաղեր Devolver Digital 114 խաղեր
11 խաղեր Electronic Arts 690 խաղեր
11 խաղեր Paradox Interactive 276 խաղեր
11 խաղեր THQ Nordic 164 խաղեր
10 խաղեր Buka Entertainment 432 խաղեր
10 խաղեր Frontier Developments 50 խաղեր
10 խաղեր Konami Digital Entertainment 54 խաղեր
10 խաղեր Nintendo 375 խաղեր
9 խաղեր Nacon 101 խաղեր
9 խաղեր Xbox Game Studios 350 խաղեր
8 խաղեր Microïds 60 խաղեր
8 խաղեր Slitherine 144 խաղեր
7 խաղեր Annapurna Interactive 32 խաղեր
7 խաղեր Assemble Entertainment 20 խաղեր
7 խաղեր Bandai Namco Entertainment 328 խաղեր
7 խաղեր Humble Games 42 խաղեր
7 խաղեր Outright Games 19 խաղեր
7 խաղեր Plug in Digital 74 խաղեր
7 խաղեր Prime Matter 20 խաղեր
7 խաղեր Saber Interactive 41 խաղեր
7 խաղեր Sony Interactive Entertainment 104 խաղեր
7 խաղեր Thunderful 22 խաղեր
6 խաղեր 505 Games 138 խաղեր
6 խաղեր Fireshine Games 21 խաղեր
6 խաղեր Fulqrum Publishing 92 խաղեր
6 խաղեր Merge Games 61 խաղեր
6 խաղեր Nintendo of America 134 խաղեր
6 խաղեր Nintendo of Europe 142 խաղեր
6 խաղեր Paradox Development Studio 77 խաղեր
6 խաղեր Team17 Digital 109 խաղեր
6 խաղեր tinyBuild 57 խաղեր
5 խաղեր 2K Games 141 խաղեր
5 խաղեր Adamvision Studios 8 խաղեր
5 խաղեր Bethesda Softworks 111 խաղեր
5 խաղեր Capcom 222 խաղեր
5 խաղեր Croteam 30 խաղեր
5 խաղեր Daedalic Entertainment 89 խաղեր
5 խաղեր Deck Nine Games 12 խաղեր
5 խաղեր EpiXR Games 6 խաղեր
5 խաղեր HypeTrain Digital 20 խաղեր
5 խաղեր Iceberg Interactive 75 խաղեր
5 խաղեր META Publishing 8 խաղեր
5 խաղեր Numskull Games 7 խաղեր
5 խաղեր SneakyBox 5 խաղեր
4 խաղեր Active Gaming Media 53 խաղեր
4 խաղեր Akupara Games 12 խաղեր
4 խաղեր Alawar Entertainment 89 խաղեր
4 խաղեր Application Systems Heidelberg Software 25 խաղեր
4 խաղեր Atari 187 խաղեր
4 խաղեր Curve Digital 54 խաղեր
4 խաղեր Freedom Games 8 խաղեր
4 խաղեր GameMill Publishing 50 խաղեր
4 խաղեր Gearbox Publishing 23 խաղեր
4 խաղեր Klabater 15 խաղեր
4 խաղեր Koei Tecmo Games 134 խաղեր
4 խաղեր Milestone 49 խաղեր
4 խաղեր Modus Games 19 խաղեր
4 խաղեր Raw Fury Games 31 խաղեր
4 խաղեր SoftClub 745 խաղեր
4 խաղեր Spike Chunsoft 60 խաղեր
4 խաղեր Tantalus Media 19 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Montreal 114 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Toronto 17 խաղեր
4 խաղեր Ultimate Games 26 խաղեր
4 խաղեր Ziggurat Interactive 38 խաղեր
3 խաղեր Aerosoft 28 խաղեր
3 խաղեր All in! Games 15 խաղեր
3 խաղեր Arc System Works 83 խաղեր
3 խաղեր bilibili 4 խաղեր
3 խաղեր Blowfish Studios 9 խաղեր
3 խաղեր Coatsink Software 16 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 97 խաղեր
3 խաղեր Crytek 26 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 59 խաղեր
3 խաղեր Digerati Distribution and Marketing 55 խաղեր
3 խաղեր eastasiasoft 27 խաղեր
3 խաղեր Focus Entertainment 148 խաղեր
3 խաղեր Games Incubator 4 խաղեր
3 խաղեր Games Operators 7 խաղեր
3 խաղեր Gearbox Software 55 խաղեր
3 խաղեր gentlymad 6 խաղեր
3 խաղեր Goblinz Studio 17 խաղեր
3 խաղեր Good Game Publishing 5 խաղեր
3 խաղեր HandyGames 38 խաղեր
3 խաղեր Headup Games 79 խաղեր
3 խաղեր Hyperstrange 5 խաղեր
3 խաղեր Kalypso Media 147 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo America 63 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo Europe 65 խաղեր
3 խաղեր Maple Whispering 14 խաղեր
3 խաղեր Mayflower Entertainment 5 խաղեր
3 խաղեր Mixtvision 5 խաղեր
3 խաղեր NetEase 8 խաղեր
3 խաղեր Nightdive Studios 33 խաղեր
3 խաղեր Owlcat Games 9 խաղեր
3 խաղեր Ryū ga Gotoku Studio 20 խաղեր
Մուտք