Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
18 խաղեր Square Enix 365 խաղեր
14 խաղեր Paradox Interactive 297 խաղեր
13 խաղեր Bandai Namco Entertainment 340 խաղեր
12 խաղեր Nacon 112 խաղեր
12 խաղեր Nintendo 383 խաղեր
12 խաղեր Sega 490 խաղեր
12 խաղեր THQ Nordic 170 խաղեր
10 խաղեր PlayWay 94 խաղեր
10 խաղեր tinyBuild 63 խաղեր
9 խաղեր Assemble Entertainment 27 խաղեր
9 խաղեր Team17 Digital 113 խաղեր
8 խաղեր 2K Games 145 խաղեր
8 խաղեր Daedalic Entertainment 94 խաղեր
8 խաղեր Electronic Arts 696 խաղեր
8 խաղեր Paradox Development Studio 83 խաղեր
8 խաղեր Prime Matter 21 խաղեր
7 խաղեր Devolver Digital 115 խաղեր
7 խաղեր Focus Entertainment 152 խաղեր
7 խաղեր Humble Games 42 խաղեր
7 խաղեր Thunderful 24 խաղեր
7 խաղեր Ubisoft Entertainment 596 խաղեր
6 խաղեր Atari 190 խաղեր
6 խաղեր Frontier Developments 53 խաղեր
6 խաղեր Kalypso Media 153 խաղեր
6 խաղեր Microïds 68 խաղեր
6 խաղեր Nintendo of America 136 խաղեր
6 խաղեր Nintendo of Europe 144 խաղեր
6 խաղեր Outright Games 24 խաղեր
6 խաղեր Xbox Game Studios 353 խաղեր
5 խաղեր Arc System Works 85 խաղեր
5 խաղեր Capcom 223 խաղեր
5 խաղեր EpiXR Games 9 խաղեր
5 խաղեր Fireshine Games 23 խաղեր
5 խաղեր Freedom Games 12 խաղեր
5 խաղեր Fulqrum Publishing 95 խաղեր
5 խաղեր GameMill Publishing 55 խաղեր
5 խաղեր Raw Fury Games 41 խաղեր
5 խաղեր Saber Interactive 41 խաղեր
5 խաղեր Slitherine 145 խաղեր
4 խաղեր Annapurna Interactive 36 խաղեր
4 խաղեր Bethesda Softworks 113 խաղեր
4 խաղեր Croteam 31 խաղեր
4 խաղեր Cyanide 60 խաղեր
4 խաղեր Digerati Distribution and Marketing 59 խաղեր
4 խաղեր Forever Entertainment 35 խաղեր
4 խաղեր Games Incubator 7 խաղեր
4 խաղեր Gaming Factory 9 խաղեր
4 խաղեր Goblinz Studio 20 խաղեր
4 խաղեր Good Game Publishing 9 խաղեր
4 խաղեր HandyGames 40 խաղեր
4 խաղեր IndieArk 4 խաղեր
4 խաղեր Marvelous USA 87 խաղեր
4 խաղեր META Publishing 14 խաղեր
4 խաղեր Plug in Digital 76 խաղեր
4 խաղեր Sony Interactive Entertainment 110 խաղեր
3 խաղեր 505 Games 141 խաղեր
3 խաղեր Armor Games 18 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 136 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 128 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 56 խաղեր
3 խաղեր Epic Games 41 խաղեր
3 խաղեր HypeTrain Digital 20 խաղեր
3 խաղեր Iceberg Interactive 78 խաղեր
3 խաղեր Klabater 19 խաղեր
3 խաղեր Live Motion Games 5 խաղեր
3 խաղեր Marvelous AQL Europe 41 խաղեր
3 խաղեր Marvelous AQL 66 խաղեր
3 խաղեր MegaPixel Studio 9 խաղեր
3 խաղեր Milestone 51 խաղեր
3 խաղեր NIS America 132 խաղեր
3 խաղեր No More Robots 10 խաղեր
3 խաղեր Obsidian Entertainment 37 խաղեր
3 խաղեր Owlcat Games 11 խաղեր
3 խաղեր PID Games 3 խաղեր
3 խաղեր Playstack 6 խաղեր
3 խաղեր PQube 67 խաղեր
3 խաղեր Spike Chunsoft 62 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 43 խաղեր
3 խաղեր Supermassive Games 19 խաղեր
3 խաղեր Fellow Traveler 29 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Paris 49 խաղեր
3 խաղեր Ultimate Games 27 խաղեր
3 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 158 խաղեր
3 խաղեր Ziggurat Interactive 40 խաղեր
2 խաղեր 101XP 10 խաղեր
2 խաղեր 2x2 Games 10 խաղեր
2 խաղեր Activision 350 խաղեր
2 խաղեր Adamvision Studios 9 խաղեր
2 խաղեր Akupara Games 14 խաղեր
2 խաղեր Balio Studio 2 խաղեր
2 խաղեր Bandai Namco Studios 31 խաղեր
2 խաղեր Bedtime Digital Games 4 խաղեր
2 խաղեր Big Sugar 6 խաղեր
2 խաղեր bilibili 6 խաղեր
2 խաղեր BKOM Studios 3 խաղեր
2 խաղեր Black Forest Games 14 խաղեր
2 խաղեր Blackbird Interactive 5 խաղեր
2 խաղեր Blizzard Entertainment 49 խաղեր
2 խաղեր Blowfish Studios 9 խաղեր
2 խաղեր Byte Barrel 2 խաղեր
Մուտք