Ընկերությանը առնչվող խաղը78

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Iceberg Interactive [ընդհանուր] Iceberg Interactive B.V. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 2009 [13 տարի]
Հիմնադրվել է Նիդերլանդեր [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 72%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
77 64%
21 18%
7 6%
7 6%
4 3%
3 3%
1 <1%
Մուտք