Ընկերությանը առնչվող խաղը23

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Imagineer [ընդհանուր] Imagineer Co., Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%
3 most recent games 76%
10 most recent games 79%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
11 31%
7 20%
3 9%
3 9%
2 6%
2 6%
2 6%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
Մուտք