Ընկերությանը առնչվող խաղը11

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը inkle [ընդհանուր] inkle Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Մեծ Բրիտանիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
9 22%
7 17%
6 15%
5 12%
5 12%
4 10%
2 5%
1 2%
1 2%
1 2%
Մուտք