+ ևս 14 համակարգեր ▾
Գլխամաս

Konami Digital Entertainment Co., Ltd

Ընկերությանը առնչվող խաղը58

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Konami Digital Entertainment [ընդհանուր] Konami Digital Entertainment Co., Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 75%
10 most recent games 75%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
26 17%
17 11%
17 11%
11 7%
11 7%
10 7%
10 7%
7 5%
7 5%
6 4%
5 3%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք