Ընկերությանը առնչվող խաղը86

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Majesco [ընդհանուր] Majesco Entertainment Company [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Majesco Sales, Inc. [կորպորատիվ, մինչև 10 ապրիլի 2005]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 1986 [35 տարի]
Հիմնադրվել է Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 60%
10 most recent games 69%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
28 18%
21 14%
19 13%
15 10%
12 8%
10 7%
8 5%
6 4%
5 3%
5 3%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք