Ընկերությանը առնչվող խաղը139

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Nintendo of Europe [ընդհանուր] Nintendo of Europe GmbH [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Գերմանիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 77%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
51 29%
31 18%
28 16%
17 10%
15 9%
9 5%
7 4%
6 3%
4 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք