Ընկերությանը առնչվող խաղը382

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Nintendo [ընդհանուր] Nintendo Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Nintendo Playing Card Company Ltd [ընդհանուր, մինչև 1963] Yamauchi Nintendo & Company [ընդհանուր, մինչև 1949] Nintendo Koppai [ընդհանուր, մինչև 1933]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 23 սեպտեմբերի 1889 [133 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 74%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
116 23%
88 17%
80 16%
71 14%
46 9%
23 5%
20 4%
14 3%
10 2%
7 1%
6 1%
6 1%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք