Ընկերությանը առնչվող խաղը130

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը NIS America [ընդհանուր] NIS America, Inc. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
46 18%
44 18%
39 16%
38 15%
36 14%
10 4%
9 4%
6 2%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք