Ընկերությանը առնչվող խաղը66

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Omega Force [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
37 20%
29 16%
26 14%
22 12%
15 8%
13 7%
12 6%
8 4%
6 3%
5 3%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք