Ընկերությանը առնչվող խաղը73

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Paradox Development Studio [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած հունվարի 2012 [9 տարի]
Հիմնադրվել է Շվեդիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 70%
10 most recent games 76%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
71 44%
65 40%
10 6%
9 6%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք