Ընկերությանը առնչվող խաղը74

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Plug in Digital [ընդհանուր]
Ապրանքանիշ Playdius The Sidekicks Dear Villagers
բոլոր ապրանքանիշերը (5) ▾
PID Publishing PID Games
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 2012 [9 տարի]
Հիմնադրվել է Ֆրանսիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 77%
Over last year (1 game) 85%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
60 31%
35 18%
27 14%
24 12%
20 10%
8 4%
7 4%
6 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
Մուտք