Ընկերությանը առնչվող խաղը73

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Riotloc [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Լիտվա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 58%
10 most recent games 65%
Over last year (1 game) 49%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
71 31%
34 15%
33 14%
32 14%
30 13%
14 6%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
Մուտք