Ընկերությանը առնչվող խաղը73

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Riotloc [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Լիտվա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent games 58%
10 most recent games 64%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
71 30%
34 14%
33 14%
33 14%
32 14%
15 6%
5 2%
4 2%
4 2%
3 1%
2 <1%
Մուտք