Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Room-C Games [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Հորվաթիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
Մուտք