Ընկերությանը առնչվող խաղը29

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Sonic Team [ընդհանուր]
Անվանումների պատմություն SONICTEAM Ltd [ընդհանուր, մինչև հուլիսի 2004] Sonic Team [ընդհանուր, մինչև ապրիլի 2000] Sega AM8 R&D Division [ընդհանուր, մինչև 1991]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
17 14%
11 9%
10 8%
8 7%
8 7%
8 7%
6 5%
6 5%
6 5%
4 3%
4 3%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք