Ընկերությանը առնչվող խաղը62

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Spike Chunsoft [ընդհանուր] Spike Chunsoft Co., Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 1 ապրիլի 2012 [10 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 76%
10 most recent games 71%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
30 22%
30 22%
17 12%
14 10%
9 6%
9 6%
7 5%
6 4%
5 4%
4 3%
3 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք