Ընկերությանը առնչվող խաղը344

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Square Enix [ընդհանուր] Square Enix Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Enix Corporation [ընդհանուր, մինչև 1 ապրիլի 2003] Eidansha Boshu Service Center [ընդհանուր, մինչև օգոստոսի 1982]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 22 սեպտեմբերի 1975 [46 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 63%
10 most recent games 66%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
165 17%
129 13%
93 10%
85 9%
76 8%
69 7%
52 5%
46 5%
38 4%
35 4%
24 2%
23 2%
22 2%
19 2%
15 2%
13 1%
13 1%
9 <1%
9 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք