Ընկերությանը առնչվող խաղը366

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Square Enix [ընդհանուր] Square Enix Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Enix Corporation [ընդհանուր, մինչև 1 ապրիլի 2003] Eidansha Boshu Service Center [ընդհանուր, մինչև օգոստոսի 1982]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 22 սեպտեմբերի 1975 [47 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 67%
10 most recent games 65%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
183 17%
147 14%
98 9%
89 8%
80 8%
73 7%
70 7%
46 4%
39 4%
36 3%
26 2%
24 2%
24 2%
22 2%
19 2%
14 1%
13 1%
13 1%
9 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք