Ընկերությանը առնչվող խաղը19

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Tantalus Media [ընդհանուր] Tantalus Media Pty Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Tantalus Interactive [ընդհանուր, մինչև 2007] Tantalus Interactive Pty Ltd [կորպորատիվ, մինչև 2007]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 1994 [27 տարի]
Հիմնադրվել է Ավստրալիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 76%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
9 31%
5 17%
5 17%
2 7%
2 7%
2 7%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Մուտք