Ընկերությանը առնչվող խաղը20

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Torus Games [ընդհանուր] Torus Games Pty Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ավստրալիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 70%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
10 15%
8 12%
6 9%
6 9%
6 9%
6 9%
5 8%
4 6%
3 5%
3 5%
3 5%
2 3%
1 2%
1 2%
1 2%
Մուտք