Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Uppercut Games [ընդհանուր] Uppercut Games Pty Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած մարտի 2011 [11 տարի]
Հիմնադրվել է Ավստրալիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 48%

Average games rating over time
All-time 48%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
4 21%
3 16%
3 16%
3 16%
2 11%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
Մուտք