Ընկերությանը առնչվող խաղը135

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Koei Tecmo Games [ընդհանուր] Koei Tecmo Games Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Tecmo Koei Games Co., Ltd [կորպորատիվ, մինչև 1 ապրիլի 2011] Tecmo Koei Games [ընդհանուր, մինչև 1 ապրիլի 2011] Koei Co., Ltd [կորպորատիվ, մինչև 1 ապրիլի 2009] Koei [ընդհանուր, մինչև 1 ապրիլի 2009]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 25 հուլիսի 1978 [44 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 71%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
60 18%
58 17%
52 15%
35 10%
31 9%
22 7%
14 4%
11 3%
9 3%
9 3%
7 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք