Ընկերությանը առնչվող խաղը95

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Fulqrum Publishing [ընդհանուր] Fulqrum Publishing, s.r.o. [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն 1C Publishing EU, s.r.o. [կորպորատիվ, մինչև 30 հունիսի 2022] 1C Entertainment [ընդհանուր, մինչև 30 հունիսի 2022] Cenega Publishing, s.r.o. [կորպորատիվ, մինչև մայիսի 2007] Cenega Publishing [ընդհանուր, մինչև մայիսի 2007]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած ապրիլի 2002 [20 տարի]
Հիմնադրվել է Չեխիայի Հանրապետություն [Գլխամաս] Europe
Կայք Պաշտոնական

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 64%
10 most recent games 68%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
93 58%
18 11%
14 9%
14 9%
11 7%
4 3%
4 3%
1 <1%
Մուտք