Ընկերությանը առնչվող խաղը12

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը KING Art [ընդհանուր] KING Art GmbH [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Գերմանիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 61%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
11 28%
6 15%
5 13%
5 13%
3 8%
2 5%
2 5%
2 5%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Մուտք