Ընկերությանը առնչվող խաղը68

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Koei Tecmo Europe [ընդհանուր] Koei Tecmo Europe Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Tecmo Koei Europe [կորպորատիվ, մինչև 1 հուլիսի 2014] Tecmo Koei Europe Ltd [ընդհանուր, մինչև 1 հուլիսի 2014] Koei Ltd [կորպորատիվ, մինչև 1 ապրիլի 2010] Koei Ltd [ընդհանուր, մինչև 1 ապրիլի 2010]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 2003 [19 տարի]
Հիմնադրվել է Մեծ Բրիտանիա [Գլխամաս] Europe
Կայք Պաշտոնական

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
46 31%
21 14%
20 13%
19 13%
13 9%
11 7%
5 3%
5 3%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք