Ընկերությանը առնչվող խաղը131

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Nintendo of America [ընդհանուր] Nintendo of America, Inc. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր [Գլխամաս]

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 75%
10 most recent games 78%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
48 29%
29 17%
27 16%
16 10%
15 9%
8 5%
7 4%
4 2%
4 2%
4 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
Մուտք