Ընկերությանը առնչվող խաղը403

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Buka Entertainment [ընդհանուր] Бука [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 14 փետրվարի 1993 [27 տարի]
Հիմնադրվել է Ռուսաստան [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 78%
10 most recent games 68%
Over last year (7 games) 69%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
304 50%
137 22%
93 15%
28 5%
16 3%
15 2%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք