Ընկերությանը առնչվող խաղը390

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Buka Entertainment [ընդհանուր] Бука [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 14 փետրվարի 1993 [27 տարի]
Հիմնադրվել է Ռուսաստան [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 64%
10 most recent games 66%
Over last year (6 games) 64%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
298 51%
128 22%
84 14%
27 5%
16 3%
15 3%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք