Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
46 խաղեր SoftClub 691 խաղեր
24 խաղեր Buka Entertainment 356 խաղեր
21 խաղեր Sega 378 խաղեր
20 խաղեր Square Enix 283 խաղեր
20 խաղեր Ubisoft Entertainment 530 խաղեր
18 խաղեր Bandai Namco Entertainment 288 խաղեր
16 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 100 խաղեր
15 խաղեր Kalypso Media 125 խաղեր
14 խաղեր Paradox Interactive 235 խաղեր
12 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 113 խաղեր
12 խաղեր Focus Home Interactive 121 խաղեր
12 խաղեր Nintendo 330 խաղեր
11 խաղեր Electronic Arts 638 խաղեր
11 խաղեր Sony Interactive Entertainment 70 խաղեր
10 խաղեր Deep Silver 147 խաղեր
10 խաղեր Team17 Digital 75 խաղեր
9 խաղեր Activision 335 խաղեր
9 խաղեր Devolver Digital 75 խաղեր
9 խաղեր PlayWay 41 խաղեր
9 խաղեր Ubisoft Shanghai 41 խաղեր
8 խաղեր Plug in Digital 50 խաղեր
8 խաղեր PQube 41 խաղեր
8 խաղեր THQ Nordic 120 խաղեր
8 խաղեր Ubisoft Montreal 102 խաղեր
8 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 144 խաղեր
7 խաղեր 2K Games 110 խաղեր
7 խաղեր Slitherine 99 խաղեր
7 խաղեր Ubisoft Kiev 37 խաղեր
6 խաղեր 1C Company 467 խաղեր
6 խաղեր Bandai Namco Studios 21 խաղեր
6 խաղեր Capcom 195 խաղեր
6 խաղեր Crystal Dynamics 33 խաղեր
6 խաղեր Eidos-Montréal 18 խաղեր
6 խաղեր Funcom 19 խաղեր
6 խաղեր Headup Games 60 խաղեր
6 խաղեր Iceberg Interactive 64 խաղեր
6 խաղեր Maximum Games 40 խաղեր
6 խաղեր Nixxes Software 26 խաղեր
6 խաղեր Paradox Development Studio 55 խաղեր
6 խաղեր Versus Evil 22 խաղեր
6 խաղեր Xbox Game Studios 310 խաղեր
5 խաղեր 1C Entertainment 56 խաղեր
5 խաղեր Bigben Interactive 60 խաղեր
5 խաղեր Curve Digital 43 խաղեր
5 խաղեր Feral Interactive 84 խաղեր
5 խաղեր Gaming Minds Studios 14 խաղեր
5 խաղեր Good Shepherd Entertainment 25 խաղեր
5 խաղեր HandyGames 22 խաղեր
5 խաղեր Humble Bundle 11 խաղեր
5 խաղեր Milestone 38 խաղեր
5 խաղեր Outright Games 6 խաղեր
5 խաղեր Spike Chunsoft 46 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 67 խաղեր
5 խաղեր tinyBuild 33 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Bucharest 33 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Toronto 11 խաղեր
4 խաղեր 11 bit studios 19 խաղեր
4 խաղեր Amplitude Studios 17 խաղեր
4 խաղեր Arc System Works 71 խաղեր
4 խաղեր Atlus 30 խաղեր
4 խաղեր EuroVideo Medien 12 խաղեր
4 խաղեր Insomniac Games 32 խաղեր
4 խաղեր Marvelous AQL 55 խաղեր
4 խաղեր NIS America 102 խաղեր
4 խաղեր Obsidian Entertainment 29 խաղեր
4 խաղեր Raven Software 45 խաղեր
4 խաղեր Rebellion Developments 52 խաղեր
4 խաղեր Rebellion Warwick 5 խաղեր
4 խաղեր Red Storm Entertainment 34 խաղեր
4 խաղեր Saber Interactive 20 խաղեր
4 խաղեր Stardock 47 խաղեր
3 խաղեր Aspyr Media 124 խաղեր
3 խաղեր Bethesda Softworks 97 խաղեր
3 խաղեր Black Lab Games 7 խաղեր
3 խաղեր Capcom Europe 22 խաղեր
3 խաղեր Capcom U.S.A. 30 խաղեր
3 խաղեր Climax Studios 27 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 89 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 19 խաղեր
3 խաղեր Crunching Koalas 11 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 49 խաղեր
3 խաղեր Deck13 Interactive 30 խաղեր
3 խաղեր Dontnod Entertainment 7 խաղեր
3 խաղեր From Software 23 խաղեր
3 խաղեր Gearbox Software 50 խաղեր
3 խաղեր Graffiti Games 3 խաղեր
3 խաղեր Haemimont Games 53 խաղեր
3 խաղեր Kite Games 5 խաղեր
3 խաղեր Klei Entertainment 18 խաղեր
3 խաղեր Modus Games 7 խաղեր
3 խաղեր Nicalis 21 խաղեր
3 խաղեր Owlcat Games 4 խաղեր
3 խաղեր Realmforge Studios 17 խաղեր
3 խաղեր Rising Star Games 51 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 26 խաղեր
3 խաղեր Sledgehammer Games 17 խաղեր
3 խաղեր Sold Out Sales & Marketing 3 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 31 խաղեր
3 խաղեր Fellow Traveler 16 խաղեր
3 խաղեր Tecmo Koei 108 խաղեր
Մուտք