Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
46 խաղեր SoftClub 633 խաղեր
27 խաղեր Buka Entertainment 321 խաղեր
25 խաղեր Square Enix 261 խաղեր
24 խաղեր Nintendo 285 խաղեր
18 խաղեր Ubisoft Entertainment 502 խաղեր
17 խաղեր Bandai Namco Entertainment 268 խաղեր
17 խաղեր Sony Interactive Entertainment 55 խաղեր
15 խաղեր Paradox Interactive 213 խաղեր
11 խաղեր Capcom 185 խաղեր
11 խաղեր Devolver Digital 60 խաղեր
11 խաղեր Sega 337 խաղեր
10 խաղեր Bethesda Softworks 83 խաղեր
10 խաղեր Electronic Arts 619 խաղեր
10 խաղեր Tecmo Koei 102 խաղեր
9 խաղեր Activision 324 խաղեր
9 խաղեր Koei Tecmo America 44 խաղեր
9 խաղեր Oculus Studios 13 խաղեր
8 խաղեր Iceberg Interactive 55 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo Europe 45 խաղեր
8 խաղեր Paradox Development Studio 43 խաղեր
7 խաղեր Artifex Mundi 35 խաղեր
7 խաղեր Focus Home Interactive 109 խաղեր
6 խաղեր Bigben Interactive 50 խաղեր
6 խաղեր Daedalic Entertainment 58 խաղեր
6 խաղեր Dovetail Games 18 խաղեր
6 խաղեր Maximum Games 34 խաղեր
6 խաղեր Slitherine 91 խաղեր
6 խաղեր Team Ninja 25 խաղեր
6 խաղեր THQ Nordic 103 խաղեր
6 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 135 խաղեր
5 խաղեր 2K Games 102 խաղեր
5 խաղեր 505 Games 101 խաղեր
5 խաղեր Arc System Works 62 խաղեր
5 խաղեր Double Fine Productions 27 խաղեր
5 խաղեր Headup Games 53 խաղեր
5 խաղեր Kalypso Media 108 խաղեր
5 խաղեր Rebellion Developments 48 խաղեր
5 խաղեր SCS Software 21 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 61 խաղեր
5 խաղեր tinyBuild 24 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Paris 35 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Reflections 27 խաղեր
4 խաղեր Atlus U.S.A. 86 խաղեր
4 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 81 խաղեր
4 խաղեր Bohemia Interactive 31 խաղեր
4 խաղեր Croteam 20 խաղեր
4 խաղեր CyberConnect2 25 խաղեր
4 խաղեր Degica 15 խաղեր
4 խաղեր Feral Interactive 75 խաղեր
4 խաղեր GSC Game World 18 խաղեր
4 խաղեր KISS 92 խաղեր
4 խաղեր Microsoft Studios 287 խաղեր
4 խաղեր Nintendo Entertainment Planning & Development 6 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of America 104 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of Europe 110 խաղեր
4 խաղեր NIS America 93 խաղեր
4 խաղեր Plug in Digital 33 խաղեր
4 խաղեր Raven Software 41 խաղեր
4 խաղեր SIE Japan Studio 41 խաղեր
4 խաղեր Soedesco 11 խաղեր
4 խաղեր Telltale Games 101 խաղեր
4 խաղեր Turner Broadcasting System 36 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Annecy 19 խաղեր
3 խաղեր 1C Company 457 խաղեր
3 խաղեր Aksys Games 68 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 97 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Studios 17 խաղեր
3 խաղեր Blizzard Entertainment 40 խաղեր
3 խաղեր Boogygames Studios 3 խաղեր
3 խաղեր Brave Giant 4 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 87 խաղեր
3 խաղեր Collavier 6 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 16 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 33 խաղեր
3 խաղեր Deck13 Interactive 25 խաղեր
3 խաղեր DICE 42 խաղեր
3 խաղեր Good Shepherd Entertainment 21 խաղեր
3 խաղեր Green Man Gaming Publishing 4 խաղեր
3 խաղեր Gust 21 խաղեր
3 խաղեր Hangar 13 4 խաղեր
3 խաղեր HeroCraft 23 խաղեր
3 խաղեր IMGN.PRO 6 խաղեր
3 խաղեր Infinity Ward 22 խաղեր
3 խաղեր Inti Creates 16 խաղեր
3 խաղեր Kodansha 3 խաղեր
3 խաղեր Laush Studio 4 խաղեր
3 խաղեր Mintsphere 3 խաղեր
3 խաղեր Nippon Ichi Software 31 խաղեր
3 խաղեր Obsidian Entertainment 25 խաղեր
3 խաղեր PlayWay 27 խաղեր
3 խաղեր Polygon Pictures 3 խաղեր
3 խաղեր PQube 24 խաղեր
3 խաղեր Ready at Dawn Studios 9 խաղեր
3 խաղեր rokaplay 3 խաղեր
3 խաղեր Saber Interactive 15 խաղեր
3 խաղեր Spike Chunsoft 37 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 28 խաղեր
3 խաղեր Starbreeze Studios 26 խաղեր
3 խաղեր Sunward Games 6 խաղեր
3 խաղեր Tarsier Studios 7 խաղեր
Մուտք