Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
42 խաղեր SoftClub 684 խաղեր
24 խաղեր Bandai Namco Entertainment 282 խաղեր
24 խաղեր Buka Entertainment 350 խաղեր
23 խաղեր Sega 368 խաղեր
21 խաղեր Ubisoft Entertainment 527 խաղեր
18 խաղեր Square Enix 275 խաղեր
15 խաղեր Electronic Arts 636 խաղեր
15 խաղեր Paradox Interactive 233 խաղեր
13 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 94 խաղեր
13 խաղեր Sony Interactive Entertainment 67 խաղեր
11 խաղեր Devolver Digital 73 խաղեր
11 խաղեր Kalypso Media 118 խաղեր
11 խաղեր Nintendo 321 խաղեր
10 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 107 խաղեր
10 խաղեր Focus Home Interactive 121 խաղեր
10 խաղեր PlayWay 37 խաղեր
9 խաղեր Activision 333 խաղեր
9 խաղեր Plug in Digital 49 խաղեր
9 խաղեր THQ Nordic 116 խաղեր
8 խաղեր Bethesda Softworks 95 խաղեր
8 խաղեր Capcom 194 խաղեր
8 խաղեր Team17 Digital 74 խաղեր
8 խաղեր Creative Assembly 67 խաղեր
8 խաղեր Ubisoft Montreal 98 խաղեր
8 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 140 խաղեր
7 խաղեր 1C Company 466 խաղեր
7 խաղեր Microsoft Studios 309 խաղեր
7 խաղեր Paradox Development Studio 54 խաղեր
7 խաղեր Slitherine 95 խաղեր
7 խաղեր Ubisoft Shanghai 40 խաղեր
6 խաղեր 2K Games 109 խաղեր
6 խաղեր Deep Silver 142 խաղեր
6 խաղեր Maximum Games 39 խաղեր
5 խաղեր Amplitude Studios 15 խաղեր
5 խաղեր Deck13 Interactive 30 խաղեր
5 խաղեր Good Shepherd Entertainment 24 խաղեր
5 խաղեր HeroCraft 25 խաղեր
5 խաղեր Iceberg Interactive 62 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo America 47 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo Europe 48 խաղեր
5 խաղեր Marvelous AQL 53 խաղեր
5 խաղեր Milestone 36 խաղեր
5 խաղեր NIS America 101 խաղեր
5 խաղեր PQube 34 խաղեր
5 խաղեր Raven Software 45 խաղեր
5 խաղեր Slightly Mad Studios 11 խաղեր
5 խաղեր Spike Chunsoft 45 խաղեր
5 խաղեր Tecmo Koei 107 խաղեր
5 խաղեր tinyBuild 31 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Toronto 11 խաղեր
5 խաղեր Versus Evil 19 խաղեր
4 խաղեր Arc System Works 70 խաղեր
4 խաղեր Bigben Interactive 55 խաղեր
4 խաղեր D3Publisher 28 խաղեր
4 խաղեր Fat Dog Games 12 խաղեր
4 խաղեր Dovetail Games 21 խաղեր
4 խաղեր Gaming Minds Studios 12 խաղեր
4 խաղեր Haemimont Games 53 խաղեր
4 խաղեր Humble Bundle 9 խաղեր
4 խաղեր Laush Studio 4 խաղեր
4 խաղեր Outright Games 5 խաղեր
4 խաղեր Realmforge Studios 16 խաղեր
4 խաղեր SCS Software 25 խաղեր
4 խաղեր Sledgehammer Games 17 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Kiev 35 խաղեր
4 խաղեր Z-Software 10 խաղեր
3 խաղեր 11 bit studios 19 խաղեր
3 խաղեր Active Gaming Media 34 խաղեր
3 խաղեր Another Indie 6 խաղեր
3 խաղեր Aspyr Media 123 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Studios 20 խաղեր
3 խաղեր Black Lab Games 6 խաղեր
3 խաղեր Bungie 23 խաղեր
3 խաղեր CIRCLE Entertainment 36 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 19 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 39 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 49 խաղեր
3 խաղեր DICE 43 խաղեր
3 խաղեր Dontnod Entertainment 7 խաղեր
3 խաղեր EA Vancouver 3 խաղեր
3 խաղեր eastasiasoft 12 խաղեր
3 խաղեր Feral Interactive 79 խաղեր
3 խաղեր Forever Entertainment 19 խաղեր
3 խաղեր Headup Games 56 խաղեր
3 խաղեր Honey Parade Games 4 խաղեր
3 խաղեր IMGN.PRO 7 խաղեր
3 խաղեր Kasedo Games 9 խաղեր
3 խաղեր MachineGames 8 խաղեր
3 խաղեր Marvelous USA 63 խաղեր
3 խաղեր Maxis 74 խաղեր
3 խաղեր Merge Games 33 խաղեր
3 խաղեր Movie Games 4 խաղեր
3 խաղեր Nerial 4 խաղեր
3 խաղեր Nicalis 21 խաղեր
3 խաղեր Obsidian Entertainment 28 խաղեր
3 խաղեր Omega Force 57 խաղեր
3 խաղեր Rebellion Developments 50 խաղեր
3 խաղեր Rebellion Warwick 4 խաղեր
3 խաղեր Red Storm Entertainment 34 խաղեր
3 խաղեր Saber Interactive 19 խաղեր
Մուտք