Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
48 խաղեր SoftClub 662 խաղեր
33 խաղեր Buka Entertainment 337 խաղեր
22 խաղեր Bandai Namco Entertainment 280 խաղեր
22 խաղեր Square Enix 272 խաղեր
20 խաղեր Sega 357 խաղեր
20 խաղեր Ubisoft Entertainment 519 խաղեր
18 խաղեր Nintendo 314 խաղեր
16 խաղեր Electronic Arts 635 խաղեր
16 խաղեր Sony Interactive Entertainment 59 խաղեր
15 խաղեր Paradox Interactive 225 խաղեր
13 խաղեր Devolver Digital 67 խաղեր
11 խաղեր Bethesda Softworks 95 խաղեր
10 խաղեր Plug in Digital 44 խաղեր
10 խաղեր THQ Nordic 108 խաղեր
9 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 88 խաղեր
9 խաղեր Tecmo Koei 106 խաղեր
8 խաղեր Activision 332 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo America 47 խաղեր
8 խաղեր Microsoft Studios 305 խաղեր
8 խաղեր Paradox Development Studio 53 խաղեր
8 խաղեր Creative Assembly 63 խաղեր
8 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 140 խաղեր
7 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 102 խաղեր
7 խաղեր Capcom 192 խաղեր
7 խաղեր Focus Home Interactive 117 խաղեր
7 խաղեր Koei Tecmo Europe 48 խաղեր
7 խաղեր Maximum Games 35 խաղեր
6 խաղեր Bigben Interactive 54 խաղեր
6 խաղեր Deep Silver 140 խաղեր
6 խաղեր PlayWay 31 խաղեր
6 խաղեր Slitherine 93 խաղեր
6 խաղեր Ubisoft Montreal 97 խաղեր
5 խաղեր 1C Company 463 խաղեր
5 խաղեր Arc System Works 69 խաղեր
5 խաղեր Fat Dog Games 12 խաղեր
5 խաղեր Dovetail Games 20 խաղեր
5 խաղեր Iceberg Interactive 57 խաղեր
5 խաղեր Milestone 36 խաղեր
5 խաղեր Raven Software 44 խաղեր
5 խաղեր Slightly Mad Studios 10 խաղեր
5 խաղեր Team17 Digital 72 խաղեր
5 խաղեր tinyBuild 29 խաղեր
4 խաղեր 2K Games 104 խաղեր
4 խաղեր Artifex Mundi 36 խաղեր
4 խաղեր Atlus U.S.A. 89 խաղեր
4 խաղեր Curve Digital 36 խաղեր
4 խաղեր Good Shepherd Entertainment 24 խաղեր
4 խաղեր HeroCraft 25 խաղեր
4 խաղեր Kalypso Media 109 խաղեր
4 խաղեր KISS 92 խաղեր
4 խաղեր Laush Studio 4 խաղեր
4 խաղեր MachineGames 8 խաղեր
4 խաղեր Marvelous AQL 50 խաղեր
4 խաղեր Nintendo Entertainment Planning & Development 7 խաղեր
4 խաղեր PQube 30 խաղեր
4 խաղեր Sledgehammer Games 16 խաղեր
4 խաղեր Sometimes You 16 խաղեր
4 խաղեր South Park Digital Studios 7 խաղեր
4 խաղեր Team Ninja 27 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Kiev 35 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Paris 38 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft San Francisco 9 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Shanghai 39 խաղեր
3 խաղեր 10tons 19 խաղեր
3 խաղեր 11 bit studios 16 խաղեր
3 խաղեր Active Gaming Media 32 խաղեր
3 խաղեր Amplitude Studios 13 խաղեր
3 խաղեր Aspyr Media 121 խաղեր
3 խաղեր Atlus 29 խաղեր
3 խաղեր BadLand Games 14 խաղեր
3 խաղեր Big Ant Studios 17 խաղեր
3 խաղեր Boogygames Studios 3 խաղեր
3 խաղեր Bungie 23 խաղեր
3 խաղեր CIRCLE Entertainment 34 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 17 խաղեր
3 խաղեր Croteam 20 խաղեր
3 խաղեր CyberConnect2 25 խաղեր
3 խաղեր D3Publisher 28 խաղեր
3 խաղեր Deck13 Interactive 27 խաղեր
3 խաղեր Degica 17 խաղեր
3 խաղեր DICE 43 խաղեր
3 խաղեր Efecto Studios 5 խաղեր
3 խաղեր FoxNext 3 խաղեր
3 խաղեր Headup Games 52 խաղեր
3 խաղեր Honey Parade Games 4 խաղեր
3 խաղեր Humble Bundle 5 խաղեր
3 խաղեր Instinct Games 5 խաղեր
3 խաղեր Inti Creates 17 խաղեր
3 խաղեր Marvelous USA 62 խաղեր
3 խաղեր Maxis 73 խաղեր
3 խաղեր Monolith Productions 32 խաղեր
3 խաղեր Obsidian Entertainment 26 խաղեր
3 խաղեր Omega Force 57 խաղեր
3 խաղեր Outright Games 3 խաղեր
3 խաղեր QubicGames 10 խաղեր
3 խաղեր Red Storm Entertainment 34 խաղեր
3 խաղեր Rising Star Games 46 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 24 խաղեր
3 խաղեր SIE Japan Studio 44 խաղեր
3 խաղեր Spike Chunsoft 43 խաղեր
Մուտք