Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
23 խաղեր SoftClub 739 խաղեր
19 խաղեր Buka Entertainment 407 խաղեր
17 խաղեր 2K Games 134 խաղեր
15 խաղեր Bandai Namco Entertainment 313 խաղեր
15 խաղեր Sega 451 խաղեր
14 խաղեր Paradox Interactive 260 խաղեր
14 խաղեր Sony Interactive Entertainment 93 խաղեր
14 խաղեր Ubisoft Entertainment 574 խաղեր
13 խաղեր Deep Silver 177 խաղեր
13 խաղեր Electronic Arts 669 խաղեր
13 խաղեր Nintendo 363 խաղեր
13 խաղեր Xbox Game Studios 339 խաղեր
12 խաղեր Koei Tecmo Games 126 խաղեր
12 խաղեր THQ Nordic 145 խաղեր
10 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 123 խաղեր
10 խաղեր Humble Games 27 խաղեր
9 խաղեր Devolver Digital 94 խաղեր
9 խաղեր Nacon 85 խաղեր
9 խաղեր Slitherine 116 խաղեր
9 խաղեր Team17 Digital 94 խաղեր
8 խաղեր 505 Games 122 խաղեր
8 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 131 խաղեր
8 խաղեր Paradox Development Studio 67 խաղեր
7 խաղեր Firaxis Games 42 խաղեր
7 խաղեր Focus Home Interactive 139 խաղեր
7 խաղեր Kalypso Media 141 խաղեր
7 խաղեր Maple Whispering 12 խաղեր
7 խաղեր Modus Games 16 խաղեր
7 խաղեր PQube 57 խաղեր
7 խաղեր Raw Fury Games 23 խաղեր
7 խաղեր Square Enix 318 խաղեր
7 խաղեր Team Ninja 36 խաղեր
7 խաղեր WhisperGames 11 խաղեր
6 խաղեր Daedalic Entertainment 78 խաղեր
6 խաղեր Frontier Developments 36 խաղեր
6 խաղեր Plug in Digital 63 խաղեր
5 խաղեր Activision 345 խաղեր
5 խաղեր Aspyr Media 135 խաղեր
5 խաղեր Assemble Entertainment 12 խաղեր
5 խաղեր Capcom 209 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly Sofia 8 խաղեր
5 խաղեր Double Eleven 19 խաղեր
5 խաղեր Feral Interactive 104 խաղեր
5 խաղեր Gearbox Software 69 խաղեր
5 խաղեր HandyGames 35 խաղեր
4 խաղեր 1C Entertainment 80 խաղեր
4 խաղեր All in! Games 13 խաղեր
4 խաղեր Beenox 29 խաղեր
4 խաղեր Bethesda Softworks 105 խաղեր
4 խաղեր Blue Byte 56 խաղեր
4 խաղեր Coatsink Software 10 խաղեր
4 խաղեր Gust 28 խաղեր
4 խաղեր Hangar 13 8 խաղեր
4 խաղեր Headup Games 78 խաղեր
4 խաղեր Koei Tecmo America 58 խաղեր
4 խաղեր Koei Tecmo Europe 59 խաղեր
4 խաղեր Maxis 81 խաղեր
4 խաղեր Mimimi Games 7 խաղեր
4 խաղեր PlayWay 73 խաղեր
4 խաղեր QLOC 26 խաղեր
4 խաղեր Rebellion Developments 60 խաղեր
4 խաղեր Saber Interactive 30 խաղեր
4 խաղեր tinyBuild 49 խաղեր
4 խաղեր Ultimate Games 18 խաղեր
4 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 156 խաղեր
3 խաղեր Active Gaming Media 43 խաղեր
3 խաղեր Aerosoft 20 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Studios 27 խաղեր
3 խաղեր Behaviour Interactive 31 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 94 խաղեր
3 խաղեր CreativeForge Games 11 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 49 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 55 խաղեր
3 խաղեր Deck13 Interactive 34 խաղեր
3 խաղեր Dovetail Games 24 խաղեր
3 խաղեր EA Vancouver 8 խաղեր
3 խաղեր GameMill Publishing 45 խաղեր
3 խաղեր Gaming Minds Studios 19 խաղեր
3 խաղեր Goblinz Studio 10 խաղեր
3 խաղեր Gunfire Games 11 խաղեր
3 խաղեր Iceberg Interactive 69 խաղեր
3 խաղեր inXile Entertainment 13 խաղեր
3 խաղեր Limbic Entertainment 12 խաղեր
3 խաղեր Merge Games 53 խաղեր
3 խաղեր Microïds 44 խաղեր
3 խաղեր Milestone 45 խաղեր
3 խաղեր Mojang Studios 9 խաղեր
3 խաղեր NetherRealm Studios 25 խաղեր
3 խաղեր Outright Games 11 խաղեր
3 խաղեր Perfect World Entertainment 22 խաղեր
3 խաղեր Playdigious 13 խաղեր
3 խաղեր Ravenscourt 14 խաղեր
3 խաղեր Remedy Entertainment 13 խաղեր
3 խաղեր Riot Games 7 խաղեր
3 խաղեր Rogue Factor 5 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 36 խաղեր
3 խաղեր Serenity Forge 8 խաղեր
3 խաղեր Sold Out Sales & Marketing 11 խաղեր
3 խաղեր Spike Chunsoft 55 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 37 խաղեր
Մուտք