Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
23 խաղեր SoftClub 738 խաղեր
19 խաղեր Buka Entertainment 406 խաղեր
17 խաղեր 2K Games 131 խաղեր
17 խաղեր Sega 446 խաղեր
15 խաղեր Bandai Namco Entertainment 313 խաղեր
15 խաղեր Ubisoft Entertainment 568 խաղեր
14 խաղեր Sony Interactive Entertainment 92 խաղեր
14 խաղեր THQ Nordic 144 խաղեր
13 խաղեր Deep Silver 176 խաղեր
13 խաղեր Nintendo 358 խաղեր
12 խաղեր Nacon 83 խաղեր
12 խաղեր Paradox Interactive 256 խաղեր
11 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 123 խաղեր
11 խաղեր Electronic Arts 667 խաղեր
11 խաղեր Kalypso Media 139 խաղեր
11 խաղեր Xbox Game Studios 336 խաղեր
9 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 131 խաղեր
9 խաղեր Slitherine 114 խաղեր
8 խաղեր Humble Games 25 խաղեր
8 խաղեր Team17 Digital 91 խաղեր
7 խաղեր 1C Entertainment 78 խաղեր
7 խաղեր 505 Games 120 խաղեր
7 խաղեր Daedalic Entertainment 75 խաղեր
7 խաղեր Devolver Digital 93 խաղեր
7 խաղեր Frontier Developments 35 խաղեր
7 խաղեր Maple Whispering 11 խաղեր
7 խաղեր Paradox Development Studio 64 խաղեր
7 խաղեր Plug in Digital 62 խաղեր
7 խաղեր Square Enix 314 խաղեր
6 խաղեր Aspyr Media 134 խաղեր
6 խաղեր Feral Interactive 104 խաղեր
6 խաղեր Firaxis Games 41 խաղեր
6 խաղեր Focus Home Interactive 135 խաղեր
6 խաղեր Gearbox Software 68 խաղեր
6 խաղեր Koei Tecmo Games 124 խաղեր
6 խաղեր Modus Games 15 խաղեր
6 խաղեր PQube 55 խաղեր
6 խաղեր WhisperGames 10 խաղեր
5 խաղեր Activision 345 խաղեր
5 խաղեր All in! Games 13 խաղեր
5 խաղեր Blue Byte 53 խաղեր
5 խաղեր Headup Games 78 խաղեր
5 խաղեր PlayWay 72 խաղեր
5 խաղեր Raw Fury Games 23 խաղեր
5 խաղեր Rebellion Developments 60 խաղեր
5 խաղեր Team Ninja 35 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 76 խաղեր
4 խաղեր Active Gaming Media 43 խաղեր
4 խաղեր Aerosoft 19 խաղեր
4 խաղեր Bandai Namco Studios 27 խաղեր
4 խաղեր Beenox 29 խաղեր
4 խաղեր Bethesda Softworks 103 խաղեր
4 խաղեր Capcom 206 խաղեր
4 խաղեր Deck13 Interactive 34 խաղեր
4 խաղեր Double Eleven 18 խաղեր
4 խաղեր Gaming Minds Studios 19 խաղեր
4 խաղեր Goblinz Studio 10 խաղեր
4 խաղեր HandyGames 34 խաղեր
4 խաղեր Hangar 13 8 խաղեր
4 խաղեր Limbic Entertainment 12 խաղեր
4 խաղեր Mimimi Games 7 խաղեր
4 խաղեր Saber Interactive 29 խաղեր
4 խաղեր tinyBuild 48 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Montreal 112 խաղեր
4 խաղեր Ultimate Games 18 խաղեր
4 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 156 խաղեր
3 խաղեր 11 bit studios 25 խաղեր
3 խաղեր Annapurna Interactive 23 խաղեր
3 խաղեր Another Indie 12 խաղեր
3 խաղեր Arc System Works 76 խաղեր
3 խաղեր Assemble Entertainment 11 խաղեր
3 խաղեր Bohemia Interactive 37 խաղեր
3 խաղեր Chorus Worldwide 10 խաղեր
3 խաղեր Coatsink Software 10 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 94 խաղեր
3 խաղեր Creative Assembly Sofia 7 խաղեր
3 խաղեր CreativeForge Games 11 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 49 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 55 խաղեր
3 խաղեր D3Publisher 32 խաղեր
3 խաղեր Dovetail Games 24 խաղեր
3 խաղեր EA Vancouver 8 խաղեր
3 խաղեր GameMill Publishing 45 խաղեր
3 խաղեր Iceberg Interactive 69 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo America 58 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo Europe 59 խաղեր
3 խաղեր Marvelous AQL Europe 33 խաղեր
3 խաղեր Marvelous AQL 61 խաղեր
3 խաղեր Marvelous USA 80 խաղեր
3 խաղեր Maxis 80 խաղեր
3 խաղեր Milestone 44 խաղեր
3 խաղեր Mojang Studios 9 խաղեր
3 խաղեր NetherRealm Studios 25 խաղեր
3 խաղեր Outright Games 11 խաղեր
3 խաղեր Perfect World Entertainment 22 խաղեր
3 խաղեր QLOC 22 խաղեր
3 խաղեր Ravenscourt 13 խաղեր
3 խաղեր Remedy Entertainment 13 խաղեր
3 խաղեր Riot Games 7 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 34 խաղեր
Մուտք