Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
50 խաղեր SoftClub 645 խաղեր
27 խաղեր Buka Entertainment 328 խաղեր
24 խաղեր Bandai Namco Entertainment 275 խաղեր
24 խաղեր Square Enix 265 խաղեր
19 խաղեր Nintendo 310 խաղեր
19 խաղեր Sony Interactive Entertainment 58 խաղեր
19 խաղեր Ubisoft Entertainment 513 խաղեր
18 խաղեր Paradox Interactive 220 խաղեր
16 խաղեր Sega 351 խաղեր
15 խաղեր Devolver Digital 65 խաղեր
14 խաղեր Electronic Arts 628 խաղեր
11 խաղեր Bethesda Softworks 86 խաղեր
9 խաղեր Activision 329 խաղեր
9 խաղեր Capcom 190 խաղեր
9 խաղեր Iceberg Interactive 57 խաղեր
9 խաղեր Paradox Development Studio 49 խաղեր
9 խաղեր Plug in Digital 39 խաղեր
9 խաղեր Tecmo Koei 103 խաղեր
8 խաղեր Focus Home Interactive 116 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo America 45 խաղեր
7 խաղեր Arc System Works 68 խաղեր
7 խաղեր Artifex Mundi 36 խաղեր
7 խաղեր Koei Tecmo Europe 46 խաղեր
7 խաղեր Maximum Games 35 խաղեր
7 խաղեր THQ Nordic 107 խաղեր
7 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 137 խաղեր
6 խաղեր Dovetail Games 19 խաղեր
6 խաղեր Microsoft Studios 299 խաղեր
5 խաղեր 2K Games 103 խաղեր
5 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 81 խաղեր
5 խաղեր Bigben Interactive 52 խաղեր
5 խաղեր Curve Digital 36 խաղեր
5 խաղեր Degica 17 խաղեր
5 խաղեր Fat Dog Games 12 խաղեր
5 խաղեր KISS 92 խաղեր
5 խաղեր Oculus Studios 13 խաղեր
5 խաղեր Raven Software 42 խաղեր
5 խաղեր SCS Software 24 խաղեր
5 խաղեր Slitherine 91 խաղեր
5 խաղեր South Park Digital Studios 7 խաղեր
5 խաղեր Team Ninja 25 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 61 խաղեր
4 խաղեր Atlus U.S.A. 86 խաղեր
4 խաղեր BadLand Games 14 խաղեր
4 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 97 խաղեր
4 խաղեր Bohemia Interactive 32 խաղեր
4 խաղեր Croteam 20 խաղեր
4 խաղեր D3Publisher 28 խաղեր
4 խաղեր Daedalic Entertainment 58 խաղեր
4 խաղեր Deck13 Interactive 27 խաղեր
4 խաղեր HeroCraft 25 խաղեր
4 խաղեր Kalypso Media 109 խաղեր
4 խաղեր Laush Studio 4 խաղեր
4 խաղեր MachineGames 6 խաղեր
4 խաղեր Milestone 34 խաղեր
4 խաղեր Nintendo Entertainment Planning & Development 7 խաղեր
4 խաղեր PQube 28 խաղեր
4 խաղեր rokaplay 5 խաղեր
4 խաղեր SIE Japan Studio 44 խաղեր
4 խաղեր Sledgehammer Games 15 խաղեր
4 խաղեր Slightly Mad Studios 9 խաղեր
4 խաղեր Soedesco 12 խաղեր
4 խաղեր Sometimes You 15 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Montreal 99 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft San Francisco 9 խաղեր
3 խաղեր 10tons 19 խաղեր
3 խաղեր 1C Company 462 խաղեր
3 խաղեր 505 Games 105 խաղեր
3 խաղեր Active Gaming Media 32 խաղեր
3 խաղեր Aspyr Media 121 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Studios 18 խաղեր
3 խաղեր Blizzard Entertainment 40 խաղեր
3 խաղեր Boogygames Studios 3 խաղեր
3 խաղեր Brave Giant 4 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 87 խաղեր
3 խաղեր Collavier 6 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 17 խաղեր
3 խաղեր CyberConnect2 25 խաղեր
3 խաղեր Deep Silver 136 խաղեր
3 խաղեր DICE 43 խաղեր
3 խաղեր Feral Interactive 75 խաղեր
3 խաղեր FoxNext 3 խաղեր
3 խաղեր Good Shepherd Entertainment 24 խաղեր
3 խաղեր Green Man Gaming Publishing 4 խաղեր
3 խաղեր Haemimont Games 50 խաղեր
3 խաղեր HAL Laboratory 21 խաղեր
3 խաղեր Headup Games 52 խաղեր
3 խաղեր Honey Parade Games 4 խաղեր
3 խաղեր IMGN.PRO 7 խաղեր
3 խաղեր Intercorona 6 խաղեր
3 խաղեր Inti Creates 16 խաղեր
3 խաղեր Kodansha 3 խաղեր
3 խաղեր Marvelous AQL 50 խաղեր
3 խաղեր Mintsphere 3 խաղեր
3 խաղեր Obsidian Entertainment 25 խաղեր
3 խաղեր Oizumi Amuzio 10 խաղեր
3 խաղեր Omega Force 57 խաղեր
3 խաղեր PlayWay 29 խաղեր
3 խաղեր Polygon Pictures 3 խաղեր
3 խաղեր QubicGames 10 խաղեր
Մուտք