Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
45 խաղեր SoftClub 687 խաղեր
24 խաղեր Buka Entertainment 352 խաղեր
23 խաղեր Bandai Namco Entertainment 285 խաղեր
23 խաղեր Sega 375 խաղեր
19 խաղեր Square Enix 278 խաղեր
19 խաղեր Ubisoft Entertainment 529 խաղեր
17 խաղեր Paradox Interactive 234 խաղեր
16 խաղեր Electronic Arts 636 խաղեր
15 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 97 խաղեր
14 խաղեր Sony Interactive Entertainment 70 խաղեր
13 խաղեր Kalypso Media 120 խաղեր
12 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 109 խաղեր
11 խաղեր Focus Home Interactive 121 խաղեր
11 խաղեր Nintendo 322 խաղեր
11 խաղեր PlayWay 39 խաղեր
9 խաղեր Devolver Digital 74 խաղեր
9 խաղեր Team17 Digital 75 խաղեր
9 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 143 խաղեր
8 խաղեր Activision 334 խաղեր
8 խաղեր Paradox Development Studio 55 խաղեր
8 խաղեր Ubisoft Montreal 101 խաղեր
8 խաղեր Ubisoft Shanghai 41 խաղեր
7 խաղեր 1C Company 466 խաղեր
7 խաղեր 2K Games 110 խաղեր
7 խաղեր Deep Silver 146 խաղեր
7 խաղեր Microsoft Studios 310 խաղեր
7 խաղեր Plug in Digital 49 խաղեր
7 խաղեր PQube 37 խաղեր
7 խաղեր Slitherine 97 խաղեր
7 խաղեր THQ Nordic 119 խաղեր
6 խաղեր Bandai Namco Studios 20 խաղեր
6 խաղեր Funcom 19 խաղեր
6 խաղեր Iceberg Interactive 63 խաղեր
6 խաղեր Maximum Games 39 խաղեր
6 խաղեր Milestone 36 խաղեր
6 խաղեր Creative Assembly 67 խաղեր
6 խաղեր Versus Evil 19 խաղեր
5 խաղեր Amplitude Studios 17 խաղեր
5 խաղեր Bethesda Softworks 97 խաղեր
5 խաղեր Bigben Interactive 57 խաղեր
5 խաղեր Capcom 195 խաղեր
5 խաղեր Gaming Minds Studios 13 խաղեր
5 խաղեր Good Shepherd Entertainment 25 խաղեր
5 խաղեր Humble Bundle 9 խաղեր
5 խաղեր Raven Software 45 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Kiev 37 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Toronto 11 խաղեր
4 խաղեր 11 bit studios 19 խաղեր
4 խաղեր Arc System Works 70 խաղեր
4 խաղեր Atlus 30 խաղեր
4 խաղեր Crystal Dynamics 31 խաղեր
4 խաղեր Deck13 Interactive 30 խաղեր
4 խաղեր Fat Dog Games 12 խաղեր
4 խաղեր Eidos-Montréal 16 խաղեր
4 խաղեր Feral Interactive 83 խաղեր
4 խաղեր Haemimont Games 53 խաղեր
4 խաղեր Headup Games 58 խաղեր
4 խաղեր Insomniac Games 32 խաղեր
4 խաղեր Marvelous AQL 54 խաղեր
4 խաղեր NIS America 102 խաղեր
4 խաղեր Nixxes Software 24 խաղեր
4 խաղեր Obsidian Entertainment 29 խաղեր
4 խաղեր Outright Games 6 խաղեր
4 խաղեր Realmforge Studios 16 խաղեր
4 խաղեր Rebellion Developments 51 խաղեր
4 խաղեր Rebellion Warwick 5 խաղեր
4 խաղեր Saber Interactive 20 խաղեր
4 խաղեր Sledgehammer Games 17 խաղեր
4 խաղեր Tecmo Koei 107 խաղեր
4 խաղեր tinyBuild 32 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Bucharest 33 խաղեր
4 խաղեր Ultimate Games 4 խաղեր
3 խաղեր Another Indie 6 խաղեր
3 խաղեր Atlus U.S.A. 90 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 19 խաղեր
3 խաղեր Crunching Koalas 10 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 40 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 49 խաղեր
3 խաղեր D3Publisher 28 խաղեր
3 խաղեր DICE 43 խաղեր
3 խաղեր Dontnod Entertainment 7 խաղեր
3 խաղեր Dovetail Games 21 խաղեր
3 խաղեր EA Vancouver 3 խաղեր
3 խաղեր Fatshark 15 խաղեր
3 խաղեր Gearbox Software 50 խաղեր
3 խաղեր Kasedo Games 9 խաղեր
3 խաղեր Klei Entertainment 18 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo America 47 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo Europe 48 խաղեր
3 խաղեր Maxis 74 խաղեր
3 խաղեր Movie Games 4 խաղեր
3 խաղեր Nicalis 21 խաղեր
3 խաղեր Omega Force 57 խաղեր
3 խաղեր Red Storm Entertainment 34 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 25 խաղեր
3 խաղեր Slightly Mad Studios 11 խաղեր
3 խաղեր SomaSim 8 խաղեր
3 խաղեր Spike Chunsoft 46 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 31 խաղեր
3 խաղեր Stardock 46 խաղեր
Մուտք