Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
52 խաղեր SoftClub 626 խաղեր
26 խաղեր Buka Entertainment 315 խաղեր
24 խաղեր Nintendo 279 խաղեր
20 խաղեր Ubisoft Entertainment 499 խաղեր
19 խաղեր Square Enix 257 խաղեր
17 խաղեր Sony Interactive Entertainment 55 խաղեր
16 խաղեր Paradox Interactive 213 խաղեր
15 խաղեր Bandai Namco Entertainment 263 խաղեր
12 խաղեր Sega 332 խաղեր
11 խաղեր Electronic Arts 617 խաղեր
10 խաղեր Tecmo Koei 100 խաղեր
9 խաղեր Capcom 180 խաղեր
9 խաղեր Iceberg Interactive 54 խաղեր
9 խաղեր Koei Tecmo America 44 խաղեր
9 խաղեր Paradox Development Studio 42 խաղեր
8 խաղեր Activision 321 խաղեր
8 խաղեր Bethesda Softworks 82 խաղեր
8 խաղեր Devolver Digital 59 խաղեր
8 խաղեր Focus Home Interactive 108 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo Europe 45 խաղեր
7 խաղեր Artifex Mundi 33 խաղեր
7 խաղեր Daedalic Entertainment 58 խաղեր
7 խաղեր Microsoft Studios 286 խաղեր
6 խաղեր Arc System Works 61 խաղեր
6 խաղեր Bigben Interactive 48 խաղեր
6 խաղեր Maximum Games 34 խաղեր
6 խաղեր NIS America 91 խաղեր
6 խաղեր Slitherine 90 խաղեր
6 խաղեր Telltale Games 100 խաղեր
6 խաղեր THQ Nordic 100 խաղեր
6 խաղեր Ubisoft Reflections 26 խաղեր
6 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 132 խաղեր
5 խաղեր 2K Games 101 խաղեր
5 խաղեր Aksys Games 67 խաղեր
5 խաղեր Cyanide 46 խաղեր
5 խաղեր GSC Game World 18 խաղեր
5 խաղեր Kalypso Media 108 խաղեր
5 խաղեր Nintendo Entertainment Planning & Development 6 խաղեր
5 խաղեր Rebellion Developments 47 խաղեր
5 խաղեր Team Ninja 25 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 59 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Paris 35 խաղեր
4 խաղեր 505 Games 101 խաղեր
4 խաղեր Atlus U.S.A. 85 խաղեր
4 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 79 խաղեր
4 խաղեր Curve Digital 33 խաղեր
4 խաղեր CyberConnect2 25 խաղեր
4 խաղեր Degica 15 խաղեր
4 խաղեր DICE 42 խաղեր
4 խաղեր Headup Games 52 խաղեր
4 խաղեր KISS 91 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of America 103 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of Europe 109 խաղեր
4 խաղեր Nippon Ichi Software 31 խաղեր
4 խաղեր Raven Software 41 խաղեր
4 խաղեր SCS Software 20 խաղեր
4 խաղեր SIE Japan Studio 41 խաղեր
4 խաղեր tinyBuild 24 խաղեր
4 խաղեր Turner Broadcasting System 36 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Annecy 19 խաղեր
4 խաղեր Virtual Top 4 խաղեր
3 խաղեր 1C Company 453 խաղեր
3 խաղեր 343 Industries 10 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 95 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Studios 14 խաղեր
3 խաղեր Blizzard Entertainment 40 խաղեր
3 խաղեր Bohemia Interactive 31 խաղեր
3 խաղեր Brave Giant 4 խաղեր
3 խաղեր Capcom Game Studio Vancouver 16 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 87 խաղեր
3 խաղեր Collavier 6 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 16 խաղեր
3 խաղեր Croteam 19 խաղեր
3 խաղեր Deep Silver 132 խաղեր
3 խաղեր Double Fine Productions 27 խաղեր
3 խաղեր EuroVideo Medien 8 խաղեր
3 խաղեր Feral Interactive 72 խաղեր
3 խաղեր Gaijin Entertainment 24 խաղեր
3 խաղեր Good Shepherd Entertainment 21 խաղեր
3 խաղեր Green Man Gaming Publishing 4 խաղեր
3 խաղեր Hangar 13 4 խաղեր
3 խաղեր Infinity Ward 22 խաղեր
3 խաղեր Inti Creates 16 խաղեր
3 խաղեր Kodansha 3 խաղեր
3 խաղեր Obsidian Entertainment 25 խաղեր
3 խաղեր Omega Force 56 խաղեր
3 խաղեր PlayWay 27 խաղեր
3 խաղեր Plug in Digital 29 խաղեր
3 խաղեր Polygon Pictures 3 խաղեր
3 խաղեր PQube 24 խաղեր
3 խաղեր rokaplay 3 խաղեր
3 խաղեր Saber Interactive 14 խաղեր
3 խաղեր Soedesco 10 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 28 խաղեր
3 խաղեր Starbreeze Studios 26 խաղեր
3 խաղեր Tamsoft 23 խաղեր
3 խաղեր Team17 Digital 68 խաղեր
3 խաղեր Tequila Works 5 խաղեր
3 խաղեր TT Games 37 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Bucharest 27 խաղեր
Մուտք