Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
33 խաղեր SoftClub 734 խաղեր
23 խաղեր Buka Entertainment 398 խաղեր
21 խաղեր Sega 437 խաղեր
16 խաղեր Nintendo 352 խաղեր
15 խաղեր Bandai Namco Entertainment 310 խաղեր
15 խաղեր Sony Interactive Entertainment 91 խաղեր
13 խաղեր 2K Games 127 խաղեր
12 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 120 խաղեր
11 խաղեր Nacon 83 խաղեր
11 խաղեր Paradox Interactive 253 խաղեր
11 խաղեր Slitherine 113 խաղեր
10 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 129 խաղեր
10 խաղեր Deep Silver 171 խաղեր
10 խաղեր Ubisoft Entertainment 558 խաղեր
9 խաղեր Electronic Arts 662 խաղեր
9 խաղեր Focus Home Interactive 133 խաղեր
9 խաղեր Kalypso Media 139 խաղեր
9 խաղեր THQ Nordic 139 խաղեր
8 խաղեր Devolver Digital 89 խաղեր
8 խաղեր Xbox Game Studios 334 խաղեր
7 խաղեր 1C Entertainment 75 խաղեր
7 խաղեր 505 Games 116 խաղեր
7 խաղեր Gearbox Software 66 խաղեր
7 խաղեր Square Enix 308 խաղեր
6 խաղեր Headup Games 76 խաղեր
6 խաղեր Iceberg Interactive 67 խաղեր
6 խաղեր Maple Whispering 10 խաղեր
6 խաղեր Modus Games 14 խաղեր
6 խաղեր NIS America 113 խաղեր
6 խաղեր Team17 Digital 89 խաղեր
6 խաղեր Creative Assembly 75 խաղեր
6 խաղեր tinyBuild 47 խաղեր
5 խաղեր Bandai Namco Studios 27 խաղեր
5 խաղեր Capcom 203 խաղեր
5 խաղեր Daedalic Entertainment 73 խաղեր
5 խաղեր Deck13 Interactive 34 խաղեր
5 խաղեր Feral Interactive 101 խաղեր
5 խաղեր Humble Games 22 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo Games 115 խաղեր
5 խաղեր PlayWay 61 խաղեր
5 խաղեր Saber Interactive 28 խաղեր
4 խաղեր Active Gaming Media 43 խաղեր
4 խաղեր All in! Games 11 խաղեր
4 խաղեր Annapurna Interactive 22 խաղեր
4 խաղեր Arc System Works 76 խաղեր
4 խաղեր Aspyr Media 131 խաղեր
4 խաղեր Bethesda Softworks 103 խաղեր
4 խաղեր Bohemia Interactive 37 խաղեր
4 խաղեր Firaxis Games 39 խաղեր
4 խաղեր Frontier Developments 24 խաղեր
4 խաղեր Good Shepherd Entertainment 29 խաղեր
4 խաղեր HandyGames 33 խաղեր
4 խաղեր Limbic Entertainment 12 խաղեր
4 խաղեր Microïds 43 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of America 119 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of Europe 127 խաղեր
4 խաղեր Paradox Development Studio 62 խաղեր
4 խաղեր PQube 49 խաղեր
4 խաղեր Rebellion Developments 59 խաղեր
4 խաղեր Sega Europe 89 խաղեր
4 խաղեր Sega of America 96 խաղեր
4 խաղեր Team Ninja 31 խաղեր
4 խաղեր Whitethorn Digital 8 խաղեր
4 խաղեր Ys Net 4 խաղեր
3 խաղեր 11 bit studios 24 խաղեր
3 խաղեր 1C Game Studios 8 խաղեր
3 խաղեր Activision 345 խաղեր
3 խաղեր Ant Workshop 6 խաղեր
3 խաղեր Avalanche Studios Group 21 խաղեր
3 խաղեր Beenox 28 խաղեր
3 խաղեր Behaviour Interactive 31 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 94 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 49 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 55 խաղեր
3 խաղեր Frozenbyte 15 խաղեր
3 խաղեր Funcom 27 խաղեր
3 խաղեր Game Freak 23 խաղեր
3 խաղեր Gaming Minds Studios 19 խաղեր
3 խաղեր GIANTS Software 18 խաղեր
3 խաղեր Goblinz Studio 9 խաղեր
3 խաղեր Graffiti Games 8 խաղեր
3 խաղեր Hangar 13 8 խաղեր
3 խաղեր id Software 48 խաղեր
3 խաղեր Infinity Ward 25 խաղեր
3 խաղեր Klabater 9 խաղեր
3 խաղեր Koch Media 46 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo America 55 խաղեր
3 խաղեր Koei Tecmo Europe 56 խաղեր
3 խաղեր Marvelous AQL 58 խաղեր
3 խաղեր Marvelous USA 75 խաղեր
3 խաղեր Mediatonic 13 խաղեր
3 խաղեր Mi-Clos Studio 6 խաղեր
3 խաղեր Milestone 42 խաղեր
3 խաղեր Ninja Theory 20 խաղեր
3 խաղեր Nintendo Entertainment Planning & Development 12 խաղեր
3 խաղեր Private Division 8 խաղեր
3 խաղեր Raw Fury Games 23 խաղեր
3 խաղեր Riot Games 7 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 31 խաղեր
3 խաղեր Spike Chunsoft 51 խաղեր
Մուտք