Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
51 խաղեր SoftClub 606 խաղեր
26 խաղեր Buka Entertainment 302 խաղեր
24 խաղեր Ubisoft Entertainment 494 խաղեր
20 խաղեր Square Enix 240 խաղեր
14 խաղեր Bandai Namco Entertainment 250 խաղեր
14 խաղեր Sony Interactive Entertainment 45 խաղեր
13 խաղեր Nintendo 259 խաղեր
12 խաղեր Paradox Interactive 208 խաղեր
12 խաղեր Telltale Games 100 խաղեր
10 խաղեր Activision 311 խաղեր
10 խաղեր Bethesda Softworks 82 խաղեր
10 խաղեր Daedalic Entertainment 58 խաղեր
10 խաղեր Electronic Arts 603 խաղեր
10 խաղեր Focus Home Interactive 104 խաղեր
10 խաղեր Sega 310 խաղեր
9 խաղեր Microsoft Studios 275 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo America 38 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo Europe 40 խաղեր
8 խաղեր Nintendo of America 103 խաղեր
8 խաղեր Nintendo of Europe 108 խաղեր
8 խաղեր Paradox Development Studio 39 խաղեր
8 խաղեր Tecmo Koei 92 խաղեր
7 խաղեր Cyanide 46 խաղեր
7 խաղեր Devolver Digital 54 խաղեր
7 խաղեր Iceberg Interactive 52 խաղեր
7 խաղեր Stardock 43 խաղեր
6 խաղեր 2K Games 101 խաղեր
6 խաղեր 505 Games 98 խաղեր
6 խաղեր Capcom 174 խաղեր
6 խաղեր PlayWay 25 խաղեր
6 խաղեր Ubisoft Reflections 25 խաղեր
5 խաղեր 1C Publishing EU 52 խաղեր
5 խաղեր Arc System Works 55 խաղեր
5 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 76 խաղեր
5 խաղեր Bandai Namco Studios 14 խաղեր
5 խաղեր Deep Silver 129 խաղեր
5 խաղեր Double Fine Productions 27 խաղեր
5 խաղեր GSC Game World 17 խաղեր
5 խաղեր Maximum Games 30 խաղեր
5 խաղեր NIS America 86 խաղեր
5 խաղեր Omega Force 55 խաղեր
5 խաղեր Rebellion Developments 47 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 56 խաղեր
5 խաղեր tinyBuild 23 խաղեր
5 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 131 խաղեր
4 խաղեր Artifex Mundi 28 խաղեր
4 խաղեր BadLand Games 9 խաղեր
4 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 92 խաղեր
4 խաղեր Bigben Interactive 44 խաղեր
4 խաղեր Curve Digital 27 խաղեր
4 խաղեր DICE 42 խաղեր
4 խաղեր Eidos-Montréal 12 խաղեր
4 խաղեր EuroVideo Medien 9 խաղեր
4 խաղեր Gambitious Digital Entertainment 19 խաղեր
4 խաղեր Headup Games 48 խաղեր
4 խաղեր Infinity Ward 21 խաղեր
4 խաղեր Nixxes Software 20 խաղեր
4 խաղեր PQube 22 խաղեր
4 խաղեր Raven Software 39 խաղեր
4 խաղեր Sega Europe 58 խաղեր
4 խաղեր Slitherine 87 խաղեր
4 խաղեր Turner Broadcasting System 34 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Annecy 19 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Montreal 94 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Paris 35 խաղեր
4 խաղեր Wargaming 23 խաղեր
3 խաղեր 1C Company 449 խաղեր
3 խաղեր astragon Entertainment 37 խաղեր
3 խաղեր Atlus U.S.A. 83 խաղեր
3 խաղեր Bethesda Game Studios 30 խաղեր
3 խաղեր Blizzard Entertainment 39 խաղեր
3 խաղեր Blue Byte 38 խաղեր
3 խաղեր Brave Giant 4 խաղեր
3 խաղեր Capcom Game Studio Vancouver 16 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 86 խաղեր
3 խաղեր Excalibur Publishing 59 խաղեր
3 խաղեր Gaijin Entertainment 24 խաղեր
3 խաղեր GameMill Publishing 38 խաղեր
3 խաղեր Hangar 13 4 խաղեր
3 խաղեր id Software 41 խաղեր
3 խաղեր Intelligent Systems 20 խաղեր
3 խաղեր Microïds 30 խաղեր
3 խաղեր Milestone 31 խաղեր
3 խաղեր Plug in Digital 25 խաղեր
3 խաղեր rokaplay 3 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 18 խաղեր
3 խաղեր SIE Japan Studio 39 խաղեր
3 խաղեր Soedesco 7 խաղեր
3 խաղեր Team17 Digital 66 խաղեր
3 խաղեր THQ Nordic 95 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Bucharest 27 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Milan 12 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Montpellier 24 խաղեր
2 խաղեր 2K Sports 33 խաղեր
2 խաղեր 343 Industries 10 խաղեր
2 խաղեր Alawar Entertainment 81 խաղեր
2 խաղեր Alliance Digital Media 2 խաղեր
2 խաղեր Amplitude Studios 10 խաղեր
2 խաղեր AndrewDrumov 3 խաղեր
2 խաղեր 3D Realms 38 խաղեր
Մուտք