Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
45 խաղեր SoftClub 670 խաղեր
29 խաղեր Buka Entertainment 347 խաղեր
25 խաղեր Sega 367 խաղեր
22 խաղեր Bandai Namco Entertainment 281 խաղեր
21 խաղեր Ubisoft Entertainment 524 խաղեր
18 խաղեր Square Enix 274 խաղեր
17 խաղեր Nintendo 321 խաղեր
16 խաղեր Electronic Arts 635 խաղեր
14 խաղեր Sony Interactive Entertainment 62 խաղեր
13 խաղեր Devolver Digital 69 խաղեր
13 խաղեր Paradox Interactive 227 խաղեր
12 խաղեր THQ Nordic 115 խաղեր
11 խաղեր Plug in Digital 48 խաղեր
10 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 90 խաղեր
10 խաղեր Bethesda Softworks 95 խաղեր
10 խաղեր Microsoft Studios 307 խաղեր
10 խաղեր Creative Assembly 66 խաղեր
8 խաղեր Activision 333 խաղեր
8 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 104 խաղեր
8 խաղեր Maximum Games 38 խաղեր
8 խաղեր Paradox Development Studio 53 խաղեր
8 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 140 խաղեր
7 խաղեր 1C Company 467 խաղեր
7 խաղեր Focus Home Interactive 120 խաղեր
7 խաղեր PlayWay 33 խաղեր
7 խաղեր Team17 Digital 72 խաղեր
7 խաղեր Tecmo Koei 107 խաղեր
7 խաղեր Ubisoft Montreal 97 խաղեր
6 խաղեր Bigben Interactive 55 խաղեր
6 խաղեր Capcom 192 խաղեր
6 խաղեր Iceberg Interactive 59 խաղեր
6 խաղեր Koei Tecmo America 47 խաղեր
6 խաղեր Slitherine 92 խաղեր
5 խաղեր Amplitude Studios 15 խաղեր
5 խաղեր Fat Dog Games 12 խաղեր
5 խաղեր Dovetail Games 21 խաղեր
5 խաղեր eastasiasoft 11 խաղեր
5 խաղեր Good Shepherd Entertainment 24 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo Europe 48 խաղեր
5 խաղեր Marvelous AQL 53 խաղեր
5 խաղեր Milestone 36 խաղեր
5 խաղեր Raven Software 45 խաղեր
5 խաղեր Sledgehammer Games 17 խաղեր
5 խաղեր Slightly Mad Studios 11 խաղեր
5 խաղեր South Park Digital Studios 7 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft San Francisco 9 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Shanghai 39 խաղեր
4 խաղեր Curve Digital 38 խաղեր
4 խաղեր D3Publisher 28 խաղեր
4 խաղեր Deck13 Interactive 30 խաղեր
4 խաղեր Headup Games 55 խաղեր
4 խաղեր HeroCraft 25 խաղեր
4 խաղեր Humble Bundle 8 խաղեր
4 խաղեր Kalypso Media 109 խաղեր
4 խաղեր Laush Studio 4 խաղեր
4 խաղեր MachineGames 8 խաղեր
4 խաղեր PQube 32 խաղեր
4 խաղեր Rising Star Games 48 խաղեր
4 խաղեր Spike Chunsoft 45 խաղեր
4 խաղեր Fellow Traveler 16 խաղեր
4 խաղեր tinyBuild 31 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Kiev 35 խաղեր
4 խաղեր Versus Evil 19 խաղեր
3 խաղեր 11 bit studios 16 խաղեր
3 խաղեր 2K Games 107 խաղեր
3 խաղեր Active Gaming Media 33 խաղեր
3 խաղեր Arc System Works 70 խաղեր
3 խաղեր Artifex Mundi 38 խաղեր
3 խաղեր Aspyr Media 122 խաղեր
3 խաղեր Atlus 29 խաղեր
3 խաղեր Atlus U.S.A. 89 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Studios 20 խաղեր
3 խաղեր Big Ant Studios 17 խաղեր
3 խաղեր Bungie 23 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 18 խաղեր
3 խաղեր Deep Silver 140 խաղեր
3 խաղեր DICE 43 խաղեր
3 խաղեր Digerati Distribution & Marketing 28 խաղեր
3 խաղեր Flyhigh Works 22 խաղեր
3 խաղեր Honey Parade Games 4 խաղեր
3 խաղեր Jupiter 8 խաղեր
3 խաղեր KISS 91 խաղեր
3 խաղեր Marvelous USA 63 խաղեր
3 խաղեր Maxis 73 խաղեր
3 խաղեր Merge Games 33 խաղեր
3 խաղեր Monolith Productions 32 խաղեր
3 խաղեր Oizumi Amuzio 11 խաղեր
3 խաղեր Omega Force 57 խաղեր
3 խաղեր Outright Games 3 խաղեր
3 խաղեր Red Storm Entertainment 34 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 24 խաղեր
3 խաղեր Soedesco 17 խաղեր
3 խաղեր Sometimes You 16 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 31 խաղեր
3 խաղեր Supermassive Games 12 խաղեր
3 խաղեր Team Ninja 27 խաղեր
3 խաղեր Telltale Games 103 խաղեր
3 խաղեր Torus Games 17 խաղեր
3 խաղեր Turner Broadcasting System 37 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Paris 38 խաղեր
Մուտք