Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
46 խաղեր SoftClub 704 խաղեր
24 խաղեր Buka Entertainment 368 խաղեր
23 խաղեր Sega 386 խաղեր
22 խաղեր Square Enix 292 խաղեր
19 խաղեր Ubisoft Entertainment 539 խաղեր
16 խաղեր Paradox Interactive 239 խաղեր
15 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 104 խաղեր
15 խաղեր Bandai Namco Entertainment 295 խաղեր
14 խաղեր Kalypso Media 129 խաղեր
14 խաղեր Nintendo 336 խաղեր
13 խաղեր Devolver Digital 80 խաղեր
12 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 116 խաղեր
12 խաղեր Deep Silver 153 խաղեր
12 խաղեր Electronic Arts 646 խաղեր
12 խաղեր Focus Home Interactive 122 խաղեր
12 խաղեր Sony Interactive Entertainment 72 խաղեր
10 խաղեր THQ Nordic 126 խաղեր
9 խաղեր Bigben Interactive 67 խաղեր
8 խաղեր Crystal Dynamics 36 խաղեր
8 խաղեր Eidos-Montréal 21 խաղեր
8 խաղեր Headup Games 61 խաղեր
8 խաղեր Nixxes Software 29 խաղեր
8 խաղեր PlayWay 45 խաղեր
7 խաղեր 2K Games 111 խաղեր
7 խաղեր Activision 336 խաղեր
7 խաղեր HandyGames 26 խաղեր
7 խաղեր Paradox Development Studio 56 խաղեր
7 խաղեր Team17 Digital 76 խաղեր
7 խաղեր tinyBuild 37 խաղեր
7 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 146 խաղեր
7 խաղեր Xbox Game Studios 318 խաղեր
6 խաղեր 1C Entertainment 60 խաղեր
6 խաղեր Feral Interactive 86 խաղեր
6 խաղեր Funcom 23 խաղեր
6 խաղեր Slitherine 103 խաղեր
6 խաղեր Tecmo Koei 111 խաղեր
6 խաղեր Ubisoft Montreal 104 խաղեր
5 խաղեր Avalanche Studios 19 խաղեր
5 խաղեր Bandai Namco Studios 22 խաղեր
5 խաղեր Capcom 195 խաղեր
5 խաղեր Humble Bundle 12 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo America 53 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo Europe 54 խաղեր
5 խաղեր Marvelous AQL 57 խաղեր
5 խաղեր Maximum Games 41 խաղեր
5 խաղեր PQube 41 խաղեր
5 խաղեր Rebellion Developments 54 խաղեր
5 խաղեր Saber Interactive 22 խաղեր
5 խաղեր Sega Europe 66 խաղեր
5 խաղեր Sega of America 73 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 69 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Shanghai 41 խաղեր
5 խաղեր Versus Evil 22 խաղեր
4 խաղեր Amplitude Studios 17 խաղեր
4 խաղեր Blue Byte 45 խաղեր
4 խաղեր Cyanide 52 խաղեր
4 խաղեր Gaming Minds Studios 14 խաղեր
4 խաղեր Gearbox Software 54 խաղեր
4 խաղեր Haemimont Games 54 խաղեր
4 խաղեր Iceberg Interactive 66 խաղեր
4 խաղեր Insomniac Games 33 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of America 114 խաղեր
4 խաղեր Nintendo of Europe 121 խաղեր
4 խաղեր NIS America 103 խաղեր
4 խաղեր Owlcat Games 4 խաղեր
4 խաղեր Plug in Digital 51 խաղեր
4 խաղեր Raw Fury Games 15 խաղեր
4 խաղեր Rebellion Warwick 5 խաղեր
4 խաղեր SCS Software 28 խաղեր
4 խաղեր Soedesco 23 խաղեր
4 խաղեր Sold Out Sales & Marketing 5 խաղեր
4 խաղեր Stardock 48 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Kiev 37 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Quebec 27 խաղեր
4 խաղեր Ultimate Games 8 խաղեր
4 խաղեր Warhorse Studios 6 խաղեր
3 խաղեր 505 Games 108 խաղեր
3 խաղեր Annapurna Interactive 15 խաղեր
3 խաղեր Bethesda Softworks 100 խաղեր
3 խաղեր Capcom Europe 22 խաղեր
3 խաղեր Capcom U.S.A. 30 խաղեր
3 խաղեր Chucklefish 13 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 91 խաղեր
3 խաղեր Colossal Order 20 խաղեր
3 խաղեր Crunching Koalas 12 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 43 խաղեր
3 խաղեր Daedalic Entertainment 69 խաղեր
3 խաղեր Deck13 Interactive 30 խաղեր
3 խաղեր EuroVideo Medien 13 խաղեր
3 խաղեր Good Shepherd Entertainment 27 խաղեր
3 խաղեր Graffiti Games 3 խաղեր
3 խաղեր Gunfire Games 8 խաղեր
3 խաղեր Kagami Works 4 խաղեր
3 խաղեր Kite Games 6 խաղեր
3 խաղեր Maxis 76 խաղեր
3 խաղեր Milestone 38 խաղեր
3 խաղեր Obsidian Entertainment 29 խաղեր
3 խաղեր Outright Games 6 խաղեր
3 խաղեր Paradise Project 4 խաղեր
3 խաղեր Playground Games 8 խաղեր
Մուտք