Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
46 խաղեր SoftClub 715 խաղեր
25 խաղեր Buka Entertainment 379 խաղեր
22 խաղեր Square Enix 293 խաղեր
21 խաղեր Sega 397 խաղեր
19 խաղեր Ubisoft Entertainment 545 խաղեր
16 խաղեր Nintendo 337 խաղեր
15 խաղեր Paradox Interactive 241 խաղեր
14 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 108 խաղեր
14 խաղեր Bandai Namco Entertainment 298 խաղեր
14 խաղեր Devolver Digital 82 խաղեր
12 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 118 խաղեր
12 խաղեր Focus Home Interactive 125 խաղեր
11 խաղեր Electronic Arts 649 խաղեր
11 խաղեր Sony Interactive Entertainment 74 խաղեր
10 խաղեր Deep Silver 154 խաղեր
10 խաղեր Kalypso Media 131 խաղեր
9 խաղեր Bigben Interactive 67 խաղեր
9 խաղեր THQ Nordic 132 խաղեր
8 խաղեր 1C Entertainment 64 խաղեր
8 խաղեր Headup Games 62 խաղեր
8 խաղեր Slitherine 104 խաղեր
8 խաղեր tinyBuild 41 խաղեր
7 խաղեր Avalanche Studios 20 խաղեր
7 խաղեր Crystal Dynamics 36 խաղեր
7 խաղեր Eidos-Montréal 21 խաղեր
7 խաղեր Gearbox Software 59 խաղեր
7 խաղեր HandyGames 30 խաղեր
7 խաղեր Nintendo of America 114 խաղեր
7 խաղեր Nintendo of Europe 121 խաղեր
7 խաղեր Nixxes Software 29 խաղեր
7 խաղեր Saber Interactive 23 խաղեր
7 խաղեր Sega Europe 70 խաղեր
7 խաղեր Sega of America 78 խաղեր
7 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 147 խաղեր
7 խաղեր Xbox Game Studios 318 խաղեր
6 խաղեր 11 bit studios 23 խաղեր
6 խաղեր Bethesda Softworks 101 խաղեր
6 խաղեր Blue Byte 47 խաղեր
6 խաղեր Paradox Development Studio 56 խաղեր
6 խաղեր Tecmo Koei 112 խաղեր
5 խաղեր 505 Games 108 խաղեր
5 խաղեր Activision 336 խաղեր
5 խաղեր Bandai Namco Studios 22 խաղեր
5 խաղեր Funcom 24 խաղեր
5 խաղեր Humble Bundle 12 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo America 53 խաղեր
5 խաղեր Koei Tecmo Europe 54 խաղեր
5 խաղեր Marvelous AQL 58 խաղեր
5 խաղեր PlayWay 47 խաղեր
5 խաղեր PQube 43 խաղեր
5 խաղեր Stardock 49 խաղեր
5 խաղեր Team17 Digital 78 խաղեր
5 խաղեր Creative Assembly 71 խաղեր
4 խաղեր 2K Games 112 խաղեր
4 խաղեր Annapurna Interactive 16 խաղեր
4 խաղեր Curve Digital 45 խաղեր
4 խաղեր Gunfire Games 8 խաղեր
4 խաղեր Haemimont Games 55 խաղեր
4 խաղեր Iceberg Interactive 67 խաղեր
4 խաղեր Milestone 39 խաղեր
4 խաղեր Modus Games 11 խաղեր
4 խաղեր Soedesco 24 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Montreal 105 խաղեր
4 խաղեր Ultimate Games 11 խաղեր
4 խաղեր Warhorse Studios 6 խաղեր
3 խաղեր Amplitude Studios 19 խաղեր
3 խաղեր Black Lab Games 8 խաղեր
3 խաղեր Bohemia Interactive 34 խաղեր
3 խաղեր Capcom 198 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 91 խաղեր
3 խաղեր Cyanide 52 խաղեր
3 խաղեր Daedalic Entertainment 71 խաղեր
3 խաղեր Feral Interactive 86 խաղեր
3 խաղեր Frozenbyte 15 խաղեր
3 խաղեր Gaming Minds Studios 15 խաղեր
3 խաղեր Gust 24 խաղեր
3 խաղեր HypeTrain Digital 10 խաղեր
3 խաղեր Insomniac Games 33 խաղեր
3 խաղեր Kasedo Games 12 խաղեր
3 խաղեր Kite Games 6 խաղեր
3 խաղեր Klei Entertainment 18 խաղեր
3 խաղեր Level-5 36 խաղեր
3 խաղեր Maximum Games 41 խաղեր
3 խաղեր Maxis 76 խաղեր
3 խաղեր Nintendo Entertainment Planning & Development 11 խաղեր
3 խաղեր NIS America 106 խաղեր
3 խաղեր Owlcat Games 4 խաղեր
3 խաղեր QLOC 17 խաղեր
3 խաղեր Raw Fury Games 15 խաղեր
3 խաղեր Rebellion Developments 54 խաղեր
3 խաղեր Ryū ga Gotoku Studio 16 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 28 խաղեր
3 խաղեր Sold Out Sales & Marketing 5 խաղեր
3 խաղեր Spike Chunsoft 49 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 34 խաղեր
3 խաղեր Fellow Traveler 19 խաղեր
3 խաղեր Two Point Studios 4 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Kiev 37 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft Quebec 27 խաղեր
3 խաղեր Ubisoft RedLynx 26 խաղեր
Մուտք