Most active companies (by amount of releases over the last year)
Within a year ▾ A-Z ▴ Games total ▾
53 խաղեր SoftClub 619 խաղեր
26 խաղեր Buka Entertainment 310 խաղեր
21 խաղեր Ubisoft Entertainment 496 խաղեր
19 խաղեր Square Enix 251 խաղեր
18 խաղեր Nintendo 271 խաղեր
17 խաղեր Bandai Namco Entertainment 258 խաղեր
16 խաղեր Sony Interactive Entertainment 47 խաղեր
14 խաղեր Paradox Interactive 212 խաղեր
11 խաղեր Daedalic Entertainment 58 խաղեր
11 խաղեր Sega 323 խաղեր
10 խաղեր Activision 313 խաղեր
10 խաղեր Electronic Arts 609 խաղեր
8 խաղեր 2K Games 101 խաղեր
8 խաղեր Arc System Works 60 խաղեր
8 խաղեր Bethesda Softworks 82 խաղեր
8 խաղեր Capcom 176 խաղեր
8 խաղեր Iceberg Interactive 53 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo America 43 խաղեր
8 խաղեր Koei Tecmo Europe 45 խաղեր
8 խաղեր Microsoft Studios 280 խաղեր
8 խաղեր Tecmo Koei 97 խաղեր
7 խաղեր Focus Home Interactive 106 խաղեր
7 խաղեր Nintendo of America 103 խաղեր
7 խաղեր Nintendo of Europe 109 խաղեր
7 խաղեր Paradox Development Studio 41 խաղեր
7 խաղեր Telltale Games 100 խաղեր
6 խաղեր Artifex Mundi 30 խաղեր
6 խաղեր Bandai Namco Entertainment Europe 78 խաղեր
6 խաղեր Maximum Games 34 խաղեր
6 խաղեր NIS America 89 խաղեր
6 խաղեր PlayWay 26 խաղեր
6 խաղեր Ubisoft Reflections 26 խաղեր
5 խաղեր 505 Games 101 խաղեր
5 խաղեր Bandai Namco Entertainment America 94 խաղեր
5 խաղեր Cyanide 46 խաղեր
5 խաղեր Devolver Digital 57 խաղեր
5 խաղեր Good Shepherd Entertainment 21 խաղեր
5 խաղեր GSC Game World 18 խաղեր
5 խաղեր Infinity Ward 22 խաղեր
5 խաղեր PQube 23 խաղեր
5 խաղեր Raven Software 40 խաղեր
5 խաղեր Rebellion Developments 47 խաղեր
5 խաղեր Sega Europe 58 խաղեր
5 խաղեր tinyBuild 24 խաղեր
5 խաղեր Ubisoft Paris 35 խաղեր
5 խաղեր Warner Bros. Interactive Entertainment 131 խաղեր
4 խաղեր Aksys Games 66 խաղեր
4 խաղեր Bigben Interactive 44 խաղեր
4 խաղեր Double Fine Productions 27 խաղեր
4 խաղեր Hangar 13 4 խաղեր
4 խաղեր Headup Games 52 խաղեր
4 խաղեր Microïds 31 խաղեր
4 խաղեր Nintendo Entertainment Planning & Development 5 խաղեր
4 խաղեր Obsidian Entertainment 25 խաղեր
4 խաղեր SIE Japan Studio 40 խաղեր
4 խաղեր Slitherine 88 խաղեր
4 խաղեր Stardock 43 խաղեր
4 խաղեր Creative Assembly 57 խաղեր
4 խաղեր Turner Broadcasting System 36 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Annecy 19 խաղեր
4 խաղեր Ubisoft Montreal 94 խաղեր
3 խաղեր 1C Publishing EU 52 խաղեր
3 խաղեր Alawar Entertainment 82 խաղեր
3 խաղեր Alliance Digital Media 4 խաղեր
3 խաղեր Arkane Studios 13 խաղեր
3 խաղեր Atlus U.S.A. 85 խաղեր
3 խաղեր Bandai Namco Studios 14 խաղեր
3 խաղեր Behaviour Interactive 23 խաղեր
3 խաղեր Blizzard Entertainment 39 խաղեր
3 խաղեր Bohemia Interactive 31 խաղեր
3 խաղեր Brave Giant 4 խաղեր
3 խաղեր Capcom Game Studio Vancouver 16 խաղեր
3 խաղեր Codemasters 86 խաղեր
3 խաղեր Curve Digital 32 խաղեր
3 խաղեր CyberConnect2 25 խաղեր
3 խաղեր Deep Silver 131 խաղեր
3 խաղեր Degica 14 խաղեր
3 խաղեր DICE 42 խաղեր
3 խաղեր Eidos-Montréal 12 խաղեր
3 խաղեր EuroVideo Medien 8 խաղեր
3 խաղեր Feral Interactive 72 խաղեր
3 խաղեր Gaijin Entertainment 24 խաղեր
3 խաղեր GameMill Publishing 40 խաղեր
3 խաղեր Gust 20 խաղեր
3 խաղեր Intelligent Systems 20 խաղեր
3 խաղեր Inti Creates 14 խաղեր
3 խաղեր Kalypso Media 107 խաղեր
3 խաղեր KISS 91 խաղեր
3 խաղեր Kodansha 3 խաղեր
3 խաղեր Marvelous AQL 47 խաղեր
3 խաղեր Milestone 31 խաղեր
3 խաղեր Natsume 46 խաղեր
3 խաղեր Nippon Ichi Software 30 խաղեր
3 խաղեր Nixxes Software 20 խաղեր
3 խաղեր Polygon Pictures 3 խաղեր
3 խաղեր rokaplay 3 խաղեր
3 խաղեր SCS Software 19 խաղեր
3 խաղեր Sega of America 65 խաղեր
3 խաղեր Soedesco 10 խաղեր
3 խաղեր Sports Interactive 28 խաղեր
Մուտք