Ընկերությանը առնչվող խաղը114

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Slitherine [ընդհանուր] Slitherine Ltd [կորպորատիվ]
Ապրանքանիշ Slitherine Strategies
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 4 հուլիսի 2000 [20 տարի]
Հիմնադրվել է Մեծ Բրիտանիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 64%

Average games rating over time
All-time 64%
3 most recent games 62%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
113 61%
25 14%
14 8%
10 5%
9 5%
5 3%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք