Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Klabater [ընդհանուր] Klabater S.A. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Լեհաստան [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 54%

Average games rating over time
All-time 54%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
8 32%
6 24%
5 20%
3 12%
3 12%
Մուտք