Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
No one has posted scores for this game yet

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
RTS
Պատմական դարաշրջան Անտիկ պատմություն
Middle Ages
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 2D
Ժամանակի ընթացք Իրական ժամանակ
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Իրական դեպքեր
Մուտք