Game scores

Your Score
 
Rate this game
42 people 78% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
Tactics
Համատեղելիություն iPadOS
Դիտանկյուն Isometric
Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք