Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
Tactics
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժամանակի ընթացք Իրական ժամանակ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք