Game scores

Your Score
 
Rate this game
87 people 79% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Իրական ժամանակ
Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք