Game scores

Your Score
 
Rate this game
53 people 61% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Խաղի առանձնահատկությունները Massively multiplayer
Միայն ինտերնետով
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Դիտանկյուն First-person
Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք