Game scores

Your Score
 
Rate this game
47 people 77% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Պսևդո ժանրեր Survival
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Սարսափ
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք