Game scores

Your Score
 
Rate this game
15 people 79% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Arcade
Jump and run
Պսևդո ժանրեր Beat 'em up (Brawler)
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Ոճ Ռետրո-գրաֆիկա
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Մուտք