Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Adventure
Point-and-click
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Ժանր Ֆենթեզի
Գիտաֆանտաստիկ
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Իրական աշխարհ
Մուտք