Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Պսևդո ժանրեր Ծովահեն/վարձկան
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից պատմություն
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Փոխադրամիջոցներ Քաղաքացիական նավեր
Զինվորական նավեր
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք