Ընկերությանը առնչվող խաղը35

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Forever Entertainment [ընդհանուր] Forever Entertainment S.A. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 2010 [12 տարի]
Հիմնադրվել է Լեհաստան [Գլխամաս]
Կայք Official Facebook page
Official Twitter
Պաշտոնական

Company rating 56%

Average games rating over time
All-time 56%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
25 29%
18 21%
13 15%
10 12%
6 7%
4 5%
4 5%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Մուտք