Game scores

Your Score
 
Rate this game
29 people 70% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Shooter
Tactical shooter
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Դիտանկյուն First-person
Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք