Game scores

Your Score
 
Rate this game
110 people 76% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Պատմական դարաշրջան Middle Ages
Դիտանկյուն First-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Կենդանիների տեսակներ Ձիեր
RPG տարրեր Հմտություններ
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք