Game scores

Your Score
 
Rate this game
133 people 76% Full list
Riot Pixels
Ծառայությունը մշակման մեջ է
Press
Ծառայությունը մշակման մեջ է

Opinions about this game17

Sort and Filter Opinions


Ժանրեր և նկարագրություններ

Managerial
RPG
Համատեղելիություն Linux
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
RPG տարրեր Հերոսների խմբի կառավարում
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Pausable real-time
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք