Ընկերությանը առնչվող խաղը427

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Buka Entertainment [ընդհանուր] Бука [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 14 փետրվարի 1993 [28 տարի]
Հիմնադրվել է Ռուսաստան [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 61%
10 most recent games 67%
Over last year (2 games) 50%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
313 46%
153 22%
108 16%
42 6%
16 2%
15 2%
13 2%
7 1%
6 <1%
5 <1%
5 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք